فراخوان شرکت در تظاهرات روز سه شنبه ۱۴ مه در استکهلم

تجمع در خیابان و برگزاری روز جهانی کارگر حق مسلم کارگران و زحمتکشان ایران است. همانطور که پیشتر در گزارشها منتشر شد به دنبال فراخوانی که ازسوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران برای برگزاری مراسم اول ماه مه صادر شد و مورد استقبال کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و سایر زحمتکشان قرار گرفت، روز چهارشنبه اول ماه مه (یازده اردیبهشت) جمعیت زیادی از کارگران و زحمتکشان با شعار ها و پلاکاردهای ویژه گرامیداشت روز جهانی کارگر در برابر مجلس دست به تجمع زدند. هنوز نیم ساعت از تجمع اعتراضی کارگران و زحمتکشان نگذشته بود که نیروی سرکوب انتظامی همراه با لباس شخصی های مزدور حکومت، باخشونت و وحشیگری صفوف کارگران و اعتراض کنندگان را مورد یورش قرار داده و به ضرب و شتم شدید آنان پرداختند. در یورش وحشیانه ماموران امنیتی و لباس شخصی ها ده ها تن مجروح و دست کم ۴۰ نفر بازداشت شدند، اگر چه بدنبال پیگیری و اعتراضات خانواده های بازداشت شدگان تا کنون شماری از آنها آزاد شده اند اما همچنان تعدادی از کارگران، دانشجویان، معلمان و حامیان آنها در بازداشتگاه ها نگهداری می‌شوند. ما با  تأکید بر این موضوع که تشکل، اعتصاب، تجمع و برگزاری روز کارگر حق مسلم کارگران است، یورش و حشیانه به مراسم اول ماه مه را قویا محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان روز ۱۱ اردیبهشت و تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی از زندانهای جمهوری اسلامی هستیم. ما وظیفه خود می دانیم که صدای اعتراض و حق طلبی کارگران و زحمتکشان ایران را بازتاب جهانی دهیم تا جهانیان از آنچه در ایران می گذرد آگاه شوند. ما از همرزمان خود و تمامی نیروهای کمونیست و آزادیخواه می خواهیم که به همراه سایر احزاب و سازمانهای کمونیستی که در روز سه شنبه ۱۴ مای در اعتراض به ادامه بازداشت کارگران، معلمان و دانشجویان در این تجمع اعتراضی که در میدان سرگل توریت استکهلم برگزار می شود شرکت کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد

۱۰ مای ۲۰۱۹

 

POST A COMMENT.