فراخوان تجمع اعتراضی علیه نمایش “انتخابات” در کپنهاک

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک ، همراه با احزاب، سازمان‌ها و نیروهای آزادیخواه، علیه نمایش “انتخابات”، اکسیونی برگزار می‌کند.

جمعه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ برابر با ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴:۳۰ ۱۸ بعد از ظهر، مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در کپنهاک.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک

 

POST A COMMENT.