فراخوان به کارزار آزادی تمام فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

رفقا، ایرانیان آگاه، مبارز و آزادی‌خواه!

در حالی که بحران‌های همه‌جانبه رژیم سرمایه‌داری اسلامی به طور مدام گسترش و تعمیق می‌یابد؛ در حالی که فقر و فلاکت، بیکاری، گرانی و بی‌شمار مصائب و معضلات دیگر ناشی از سرشت و سیاست‌های حکومت اسلامی جامعه را فرا گرفته و توده‌های مردم به اعتراض و مبارزه روی می‌آورند؛ رژیم ننگین جمهوری اسلامی با هجوم و دستگیری فعالین جنبش‌های کارگری، دانشجویی، زنان و… قصد دارد سکوت گورستانی را بر جامعه حاکم کند.

در حالی که اختلاس، فساد و تباهی سراپای دستگاه‌های حکومتی را فرا گرفته و چپاول‌گران آزادانه دسترنج کارگران و زحمتکشان را غارت می‌کنند، اعتصابات کارگران برای احقاق حقوق خود با سرکوب، دستگیری‌ و زندان فعالین کارگری پاسخ داده می‌شود. حکومت اسلامی با سیاست سرکوب، پرونده‌سازی و صدور احکام ارتجاعی، کارگران و دیگر زندانیان سیاسی را تحت انواع فشارهای ضد انسانی قرار می‌دهد. در ارتباط با چنین شرایطی می‌توان و باید با افشاگری و برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در سطح جهان، جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کرد.

رفقا، ایرانیان مبارز و آگاه!

همراه با دیگر نیروهای انقلابی و آزادی‌خواه، روزها و هفته‌های آینده را به کارزاری علیه حکومت اسلامی تبدیل کرده و شنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۱ با برگزاری اکسیون‌های سراسری، جمهوری اسلامی را هر چه بیش‌تر در انظار جهان افشا نماییم.

 فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

زندان، شکنجه، اعدام نابود باید گردد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۳ مهر ۱۳۹۰)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.