فراخوان به شرکت در تظاهرات ۵ نوامبر ۲۰۱۱

رفقا، ایرانیان آزادی‌خواه و مبارز

 برای اعتراض به سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم جمهوری اسلامی،

برای حمایت از مبارزات مردم ایران و به ویژه کارگران و زحمتکشان و

برای اعمال فشار بر رژیم برای آزادی تمام فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

 به اکسیون‌‌های اعتراضی در شهرهای مختلف بپیوندید.

 آمستردام (هلند):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۶ – ۱۴ بعدازظهر

مکان: بورس پلاین

 فرانكفورت (آلمان):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۳ – ۱۱ بعدازظهر

مکان: Hauptwache Rathenauplatz

 هامبورگ (آلمان):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۵ – ۱۳ بعدازظهر

مکان:Bahnhof Altona / Ottenser Hauptstr. 2

 کپنهاگ (دانمارک):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۵ – ۱۴ بعدازظهر

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی

Engskiftevej 6 – 2100 københavn

 لندن (انگلیس):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۶ – ۱۴ بعدازظهر

مکان: میدان ترافالگار مقابل نشنال گالری

و از ساعت ۱۸ – ۱۷ بعد از ظهر، در برابر تلویزیون فارسی بی بی سی
آدرس: بی بی سی تلویزیون فارسی Broadcasting House, ٢-٢٢ Portland Place,
London W1A 1AA  نزدیکترین ایستگاه قطار  Oxford Circus

 ونکوور (کانادا):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۷ – ۱۵ بعدازظهر

مکان: Art Gallery, Robson side

 سیدنی (استرالیا):

زمان: شنبه ۵ نوامبر، ساعت ۱۲ تا ۲۳ شب

مکان: تاون هال

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۴ آبان ۱۳۹۰)

POST A COMMENT.