فراخوان: به دفاع از مبارزات کارگران ایران برخیزیم

کارگران ایران نه تنها بر اثر رواج قراردادهای موقت، اخراج‌ها و بیکارسازی‌های گسترده، دستمزدهای ناچیز و عدم پرداخت همین دستمزدهای اندک در شرایط معیشتی مشقت‌باری به سر‌می‌برند، بلکه رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب کارگران و فعالین کارگری را شدت بخشیده تا آنان را از اعتراض و مبارزه علیه این شرایط ضد انسانی بازدارد.

آن‌چه این شرایط هولناک را تداوم می‌بخشد، محرومیت کارگران از ابزار اصلی خود یعنی تشکل‌های مستقل کارگری است.

در چنین موقعیتی، رژیم در صدد است با تصویب “لایحه اصلاحیه قانون کار”، حداقل حقوق موجود در قانون کار فعلی را نیز بازستاند و به فقر و بی‌حقوقی موجود، شکلی قانونی بخشیده و آن را نهادینه سازد.

رفقا، انسان‌های آزاده و مبارز

طبقه کارگر ایران را در مبارزه خود تنها نگذاریم و به هر شکل ممکن از این مبارزات و اعتراضات حمایت کنیم.

به این منظور، هم‌گام و هماهنگ با سایر احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدافع کارگران، ماه ژانویه ۲۰۱۳ را به “ماه دفاع از مبارزات کارگران ایران” تبدیل کنیم و روز شنبه ۲۶ ژانویه، اکسیونی سراسری برگزار کنیم.

 کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۹ دسامبر ۲۰۱۲ (۹ دی ۱۳۹۱)

 متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.