فراخوان به تظاهرات علیه حسن روحانی

قرار است، حسن روحانی نماینده رژیم ارتجاعی و ضدانسانی  جمهوری اسلامی که همواره در جنایات بی‌انتهای این رژیم، نقشی فعال داشته، به دعوت روسای جمهوری ایتالیا و فرانسه، پس از یک سفر دو روزه به ایتالیا، روز ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) وارد پاریس شود. این سفر در پی توافقات اخیر هسته‌ای و در چارچوب گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دول امپریالیستی با جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. هدف دولت‌های امپریالیست از این دعوت، انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری است که سودهای کلانی عاید انحصارات امپریالیستی ‌کند و در همان حال، در شرایطی است که سرکوب، خفقان و کشتار در ایران ادامه دارد و فعالین سیاسی و اجتماعی، کارگران، معلمان، زنان، روزنامه‌نگاران و… مورد پیگرد قرار گرفته، دستگیر و زندانی می‌شوند و اعدام‌ها در ایران به امری روزمره تبدیل شده است، این رژیم ارتجاعی را تقویت کنند.

گرچه دولت‌های امپریالیستی برای منافع اقتصادی خود به تقویت حکومت سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند، اما افکار عمومی مترقی جهان در مقابل خفقان و سرکوب سیستماتیک در ایران سکوت نکرده و نمی‌کند.

برای رسواکردن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن در افکارعمومی جهان، در اعتراضاتی که علیه سفر روحانی سازماندهی شده، شرکت کنید.

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت) از کلیه نیروهای انقلابی و آزادیخواه دعوت می‌کند در تظاهراتی که توسط “کمیته کارزار اعتراضی به ٣٧ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران” در پاریس سازمان داده شده است، شرکت کنید تا به حضور حسن روحانی که نماینده حکومت سرکوب و کشتار در ایران است، اعتراض کنیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۹ نوامبر ۲۰۱۵ (۱۸ آبان ۱۳۹۴)

تظاهرات مرکزی روز یکشنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۳ تا ۱۵

آکسیون های بعدی:

دوشنبه ۱۶ نوامبر از ساعت ۹ صبح تا ۱۷، میدان  Fontenoy پاریس هفتم، نزدیک یونسکو

سه  شنبه ۱۷ نوامبر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میدان Invalides، پاریس هفتم

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.