فراخوان به آکسیون نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک شنبه ۲ سپتامبر و ۱۶ سپتامبر

فراخوان به آکسیون شنبه ۲ سپتامبر از ساعت ۱۲ تا ۱۳ در مرکز شهر کپنهاک – Gammeltrov

در گرامیداشت یاد و خاطره جانفشاندگان تابستان ۶۷

زنده باد سوسیالیسم

نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

 

فراخوان به اکسیون  شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

از ساعت ۱۲ تا ۱۳ در مرکز شهر کپنهاک Kultorvet

در سالگرد جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” همگام با عموم توده‌های مردم ایران به مصاف با جمهوری اسلامی برخیزیم.

گرامی باد یاد و خاطره همه آن عزیزانی که در سال گذشته در راه آزادی جان باختند.

زنده باد سوسیالیسم

نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

POST A COMMENT.