فراخوان اکسیون ۲۱ ژانویه ساعت ۱۲ در هامبورگ

در حمایت از زندانیان سیاسی، همبستگی با مبارزات مردمی

و علیه ائتلاف راست و ارتجاع بار دیگر به خیابان می‌آئیم

شنبه ۲۱ ژانویه ساعت ۱۲

Hein-KÖllisch-platz

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران – هامبورگ

به فراخوان کلیکتیو Woman,Life,Freedom

POST A COMMENT.