فراخوان آکسیون ۴ فوریه در هامبورک و کپنهاک

حمایت از زندانیان سیاسی و علیه اعدام

برای حمایت از زندانیان سیاسی و علیه اعدام به خیابان می‌آئیم

محل و زمان برگزاری:

شنبه ۴ فوریه ۲۰۲۳ – ساعت ۱۴

Altona روبروی Mercado

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران – هامبورگ

 

 

 

فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

آکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان، علیه صدور احکام اعدام،

 آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر

روز شنبه ۴ فوریه ۲۰۲۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۳

مرکز شهر کپنهاک – Rundetårn

زنده‌باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.