علیه نژادپرستی در سراسر جهان

بار دیگر یک سیاهپوست قربانی خشونت پلیس در آمریکا گردید. جرج فلوید، ۴۶ ساله در حالی که در زیر فشار زانوان پلیس بر گلویش، جان می‌کند، بارها تکرار می‌کرد: “نمی‌تونم نفس بکشم”. طبق ویدئویی که از دوربین رستورانی در نزدیکی محل گرفته شده، مامور پلیس به مدت ۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه گلوی جرج را روی آسفالت خیابان می‌فشرد، در حالی که در ۲ دقیقه و ۵۳ ثانیه‌ی آخر، فلوید کاملا بیجان شده بود. حتی زمانی که آمبولانس رسیده بود، تا لحظه‌ی آخر پلیس زانوی خود را از گلوی او برنداشت.

خشم مردم از قتل دلخراش جرج فلوید توسط پلیس، به سرعت منجر به بروز شورش‌های متعددی در شهرهای مختلف آمریکا گردید، چرا که این خشونت به طور سیستماتیک اِعمال می شود و سیاهپوستان آمریکا در تمام عرصه‌های جامعه به طور روزمره این خشونت را تجربه می‌کنند. به ویژه خشونت از سوی پلیس با انگیزه‌های نژادپرستانه بارها منجر به مرگ سیاهپوستان شده است. برای نمونه می‌توان، قتل اریک گارنر در سال ۲۰۱۴ در شهر فرگوسن را یادآور شد، که هفته‌ها ناآرامی و اعتراضات گسترده در پی داشت.

اما این بار، این واقعه و واکنش‌های اعتراضی علیه این اقدام پلیس، ویژگی‌ها و ابعاد بسیار گسترده‌تری یافته است. بیش از هر چیز، این که جرج فلوید مسلح نبود و حتی مقاومتی نیز در برابر پلیس نشان نداده بود. این اقدام پلیس در روز روشن و جلوی چشم عابرین رهگذر اتفاق افتاد و به شاهدان عینی که اعتراض می‌کردند، توجهی نشان داده نشد. همچنین زنی جوان و دوربین‌های مداربسته از تمام واقعه فیلم و عکس گرفته بودند. یکی دیگر از ویژگی‌های این واقعه، این است که در کمتر از یک هفته پس از آن، حداقل در سی شهر آمریکا نه تنها تظاهرات و اعتراضات درگرفت، بلکه مردم در مقابل خشونت دستگاه سرکوب پلیس تا به دندان مسلح، که ترامپ به سرعت برای مقابله به خیابان‌ها گسیل کرده بود، به مقاومت پرداختند. نکته‌ای که همچنین این بار در فیلم‌ها و عکس‌ها چشمگیر بود، حضور فعال بسیاری از سفیدپوستان و به ویژه زنان در این تظاهرات بود. فلوید که پس از شیوع اپیدمی کرونا، شغلش یعنی دربانی رستوران را از دست داده بود، قصد داشت با یک ۲۰ دلاری تقلبی مواد غذایی بخرد. این نیز بر شدت موج همبستگی در بین اقشار مختلف مردم افزود. او مانند میلیون‌ها انسان دیگر از طبقه‌ی کارگر و زحمتکش، به ویژه در ایالات متحده که سیاهپوستان بخش عظیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، قربانی نظام سرمایه‌داری و در نهایت قربانی نژادپرستی گردید.

شورش‌های فراگیر پس از قتل فلوید نشان داد، در جایی که گذشته از بیماری و مرگ و میر گسترده، نژادپرستی سیستماتیک و فقر و گرسنگی و بیکاری حاصل از نظام طبقاتی زانو بر گلوی میلیون‌ها انسان نهاده است، توده‌های محروم مردم به دفاع از هستی خود برمی‌آیند؛ چرا که نفس آنان نیز مانند جرج فلوید در زیر فشار این همه بی‌عدالتی و تبعیض بُریده شده است و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. ترس از تداوم و گسترش این شورش‌هاست که ترامپ و دولت آمریکا را به واکنشی خشونت‌آمیز و سریع برای ارعاب توده‌های ناراضی واداشته است. واکنشی که نتیجه‌ی معکوس درپی داشته و به افزایش خشم مردم و تشدید اعتراضات انجامیده است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، نظام سرمایه‌داری چهره‌ی کریه طبقاتی و نژادپرستانه‌ی خود را آشکار کرده و شمشیر از رو بسته است. تنها راه، مقاومت و همبستگی و مبارزه علیه کل نظام غیرانسانی و گندیده‌ی سرمایه داری است. اکنون مبارزه با این نظام، بیش از هر زمان دیگر به ضرورتی عاجل و حیاتی بدل گشته است؛ مبارزه‌ای که پیروزی نهایی آن در گرو رهبری طبقه‌ی کارگر است.

 

نابود باد نظام سرمایه‌داری – نابود باد نژادپرستی در سراسر جهان

زنده باد همبستگی بین‌المللی

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۳۰ مه ۲۰۲۰ (۱۰ خرداد ۱۳۹۶)

POST A COMMENT.