علیه حملات شیمیایی رژیم به نوجوانان مبارز و شجاع‌ بپا خیزیم

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در روزهای اخیر ابعاد وسیعی پیدا کرده است. کمتر نقطه‌ای از این سرزمین پهناور است که دختران نوجوان و شجاع ما مورد حمله شیمیایی مزدوران رژیم در مدارس قرار نگرفته باشند.

نابود باد جمهوری اسلامی، نابود باد رژیم جنایتکاری که پاسخ مبارزات دختران شجاع ما را با حمله شیمیایی داده است.

ننگ و نفرت ابدی بر آن‌ها.

تنها در روز یک‌شنبه در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ‌ده‌ها مدرسه دخترانه مورد حمله شیمیایی قرار گرفته و صدها دانش‌آموز به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. براساس اخبار منتشره مراکز درمانی در برخی از شهرها از دختران شجاع و مبارز پُر شده و در استان خوزستان مراکز درمانی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند. تنها در هفته اخیر صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز دختر مسموم شده‌اند. هم‌چنین حملاتی به خوابگاه‌های دانشجویان دختر و به صورت محدودی نیز به مدارس پسرانه صورت گرفته است.

با این وجود وزیر کشور جنایت‌پیشه رژیم وقیحانه مدعی شده است که “مسمومیت خفیفی رخ داده و ۹۰ درصد ناشی از مواردی همچون استرس ناشی از طرح این موضوع بوده است”. معاون امنیتی وی نیز گفت: “مساله بسیار کوچک‌تر از آن است که خودنمایی می‌کند”. عوامل حکومت وقیحانه جار می‌زنند: “کار دشمن است”، “دست‌های خارجی در کار است”. حتا نظری یکی از نمایندگان مجلس با وقاحت تمام گفته است: “این ماجرا توطئه‌ای از سوی دشمنان نظام است وآنها بنا دارند از این طریق به نظام لطمه بزنند و دست دشمن در کار است و ممکن است برخی از معلمان پشت قضیه باشند دور از ذهن نیست”.

از رژیمی که بنای آن بر دروغ و جنایت است، نباید انتظار دیگری داشت.

مقامات وزارت بهداشت بعد از سه ماه در حالی مدعی مسمومیت خفیف شده‌اند که به گفته‌ی هاشمیان فوق‌تخصص بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، “گازهایی که برای مسمومیت دانش‌آموزان استفاده می‌شود ترکیبی است و دسترسی به آن‌ها برای افراد عادی امکان‌پذیر نیست”.

تاکنون هیچ خبر و اطلاع‌رسانی روشنی درباره‌ی عواقب جسمی ماندگار حملات شیمیایی اخیر علیه دختران مبارز و شجاع ما صورت نگرفته است و حتا مشخص نشده است که دقیقا در این حملات شیمیایی از چه نوع گاز یا گازهایی استفاده شده است.

عدم اطلاع‌رسانی، کوچک جلوه دادن موضوع، روشن نشدن عوامل پشت پرده با وجود دوربین‌هایی که عموم مدارس به آن مجهز هستند و بویژه ابعاد گسترده‌ی آن در روزهای اخیر، همگی نشان می‌دهد که این حملات شیمیایی کار حکومت است و حتا نمی‌توان گفت که گروهی در داخل حکومت دست به این اقدام زده است. ابعاد وسیع ماجرا و عملکرد رژیم در این چند ماه به‌وضوح این واقعیت را آشکار می‌کند که کلیت حاکمیت در پشت این ماجرا قرار دارد و این جنگ کثیفی است که حکومت علیه نه فقط دختران شجاع و مبارز ما، بلکه علیه تمام مردم ستم‌دیده‌ی ایران آغاز کرده است.

رژیمی که دست به چنین جنایتی می‌زند نباید حتا یک روز از خشم توده‌ها در امان باشد. باید بپا خاست و قهرمانانه این حکومت جنایتکار را برانداخت.

ما همه‌ی مردم ‌ستم‌دیده‌ی ایران، دختران و پسران دانش‌آموز و دانشجو و والدین آن‌ها را دعوت می‌کنیم تا در تجمعات روزهای سه شنبه و چهارشنبه (روز جهانی زن) شرکت کرده و فریاد دادخواهی‌شان را با صدایی رسا در فضای کشور طنین‌انداز کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

Website Comments

  1. بهرام
    Reply

    به نظر شما چرا اینکار کردند با مدارس دخترانه؟ ما از شما انتظار داریم یک تحلیلی ارائه دهید طبقاتی نه ژورنالیستی!
    فکر نمی کنید این رژیم نرمال نیست؟

POST A COMMENT.