طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی

بحران همه ارکان نظام جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. بحران سیاسی به یک واقعیت غیر قابل انکار تبدیل شده است. دامنه اعتراض و مبارزه مردم پیوسته گسترش می‌یابد. توده مردم دیگر نمی‌خواهند با وضع گذشته زندگی کنند. اوضاع اقتصادی و سیاسی موجود بیش از پیش برای آن‌ها تحمل ناپذیر شده است. در بالا، در صفوف هیئت حاکمه، اختلافات و تضادها به میزان بی‌سابقه‌ای تشدید شده‌اند و شکافی عمیق در درون هیئت حاکمه و دستگاه دولتی پدید آمده است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.