ضرورت کمک مالی و حمایت پزشکی، دارویی در سراسر جامعه، بویژه در بلوچستان و کردستان

ضرورت کمک مالی و حمایت پزشکی، دارویی

 در سراسر جامعه، بویژه در بلوچستان و کردستان

همراه با گسترش جنبش انقلابی، جمهوری اسلامی شهرهای مختلف ایران را بویژه در بلوچستان و کردستان به خاک و خون کشیده است. خانه‌های مردم ویران شده و بسیاری از ساکنین آن از امکانات حداقل زندگی عادی محروم شده‌اند. مزدوران رژیم، زخمی‌ها را از بیمارستانها و مراکز درمانی می‌ربایند و یا مانع درمان آنها می‌شوند و عملاً آنها را به قتل می‌رسانند. علاوه بر این، بسیاری از فعالین جنبش که هزینه زندگی خانواده خود را تأمین می‌کنند، هم اکنون در زندان‌ها هستند.

انسان‌های شریف و آزادیخواه

از هر امکانی که می‌شناسید و یا از طریق رابطین معتبر، کمک‌های مالی خود رابه فعالین و آسیب دیدگان جنبش انقلابی برسانید. از مراکز خدمات پزشکی در سراسر جامعه و مراکز معتبر و جهانی خارج از کشور بخواهیم که امکانات دارویی و خدمات پزشکی را در اختیار زخمی‌شدگان و آسبب دیدگان قرار دهند

کارکنان انسان دوست خدمات درمانی و پزشکی!

شما همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم و حامی جنبش‌های پیشرو و انقلابی بوده‌اید. تاریخ جبش‌های معاصر شاهد حمایت بی‌دریغ بسیاری از پزشکان و پرستاران و کارکنان خدمات درمانی بوده که برای همراهی با افراد و سعادت جامعه به جنبش‌ها کمک کرده‌اند. بسیاری از آنها نیز در این راه جان باخته‌اند. اکنون بسیاری از زخمی‌ها و آسیب دیدگان دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به کمک شما احتیاج دارند. از هر طریق که می‌توانید به آنها کمک کنید.

همبستگی همه جانبه و در همه عرصه‌ها، کلید پیشروی جنبش و دست‌یابی به اهداف انقلابی آن و سرنگونی جمهوری اسلامی است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۸ آذر ۱۴۰۱، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

POST A COMMENT.