ضربه دیگری بر پیکر استبداد

تهدید‌های چند روز گذشته سران ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی برای بازداشتن مردم از اعتراض و تظاهرات علیه رژیم دیکتاتوری عریان و تروریستی حاکم بر ایران، کار ساز نیافتاد و امروز ١٣ آبان،  هزاران  تن از مردم شجاع در تهران، اصفهان، شیراز، رشت، تبریز و برخی شهرهای دیگر در خیابان‌ها تظاهرات کردند و علیه رژیم حاکم و سران مرتجع آن شعار سر دادند.

در حالی که رژیم جمهوری اسلامی تمام نیروهای سرکوبگراش را به حال آماده باش درآورده بود و به ویژه در تهران تعداد زیادی از خیابان‌ها به اشغال نیروهای پلیس، سپاه، بسیج و مزدوران وزارت اطلاعات در آمده بود و حتا توقف مترو در ایستگاه‌های ‌«هفت‌تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» متوقف شده بود، مردم از صبح زود به سمت میدان هفت تیر به حرکت درآمدند. واحدهای سرکوب که با تمام تجهیزات در محل مستقر بودند، برای جلوگیری از تجمع مردم، وحشیانه به صفوف آنها یورش بردند، تعدادی را مضروب و گروهی را بازداشت کردند. اما به رغم این وحشی‌گری و استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله نتوانستند مانع از تجمع و تظاهرات مردم گردند. این تظاهرات وسعت گرفت و با تجمع و تظاهرات دانشجویان و گرو‌هائی از مردم در خیابان‌های دیگر، منطقه وسیعی از تهران شامل اطراف پل کریم خان، خیابان‌های طالقانی، مطهری، مفتح،  انقلاب، ایرانشهر، قائم مقام فراهانی ، ولی عصر، میرزای شیرازی، نجات الهی وچندین خیابان فرعی به عرصه تظاهرات مردم علیه رژیم و درگیری با مزدوران سرکوبگر رژیم اسلامی تبدیل گردید.

در شیراز نیز گروه وسیعی از مردم مخالف جمهوری اسلامی به سمت میدان دانشجوی این شهر به حرکت در آمدند و تجمع و تظاهرات کردند. واحدهای ضد شورش با پرتاب گاز اشک آور به صفوف تظاهر کنندگان یورش بردند. در اصفهان نیز به رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم، مردم در چهار باغ تظاهرات کردند. در رشت گروهی از مردم در میدان شهرداری دست به تظاهرات زدند. در تعدادی از دانشگاه‌های شهرستانها ازجمله در قزوین ، اهواز، تفرش، یاسوج، همدان، دانشجویان با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور، تظاهرات کردند.

در جریان مبارزات امروز مردم ایران، صدهاتن از مبارزین در نتیجه وحشی‌گری مزدوران سرکوبگر رژیم مضروب شدند، گروهی به بیمارستان‌ها منتقل شدند و ده‌ها تن ستگیر شدند. اما این تلاش‌های مذبوحانه رژیم نتوانست مردم را از ادامه تظاهرات باز دارد. تظاهرات ١٣ آبان ضربه دیگری بر پیکر رژیم پوسیده جمهوری اسلامی بود.

آنچه که در تظاهرات امروز مردم ایران برجسته بود، عمومیت شعار مرگ بر دیکتاتور بود. تلاش عوامل نفوذی رژیم و باندهای وابسته به جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن مبارزه مردم از طریق شعارهای غیر سیاسی و ارتجاعی مذهبی، با واکنش منفی مردم رو به رو گردید. شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اصلی‌ترین شعارهای تظاهر کنندگان ضد رژیم در ١٣ آبان بود.

مردم ایران در تظاهرات ضد حکومتی امروز، بار دیگر نشان دادند که مصممانه به نبرد تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند و هیچ تهدید و سرکوبی نمی‌تواند در عزم و اراده آنها به مبارزه برای رهائی از شر ستمگران خللی ایجاد کند. مبارزه مردم ایران علیه رژیم البته محدود به تظاهرات توده‌ای در روزهای معینی نیست. مبارزات همه روزه در اشکال مختلف ادامه دارد.

تظاهرات توده‌ای تنها یکی از اشکال مبارزه مردم ایران علیه رژیم و البته عالی‌ترین آن در مرحله کنونی است. اما تردیدی نیست که یک رژیم دیکتاتوری عریان، تروریستی، وحشی و به غایت ضد انسانی را نمی‌توان صرفا  با تظاهرات سرنگون کرد. این مبارزه به ناگزیر باید به اشکال عالی‌تری ارتقاء یابد. پی آمد تظاهرات توده‌ای و موضعی، اعتصاب عمومی سیاسی خواهد بود. چرا که تنها این اعتصاب می‌تواند ضربه‌ای فلج کننده و خورد کننده را به رژیم واردآورد و تمام شرایط را برای قیام و سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم سازد.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسياليسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

١٣ آبان ماه ١٣٨٨

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.