صدور حکم زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم

براساس آخرین اخبار منتشره، امروز شنبه ۱۶ شهریور احکام بی‌دادگاه‌های اسلامی علیه متهمان پرونده هفت‌تپه به آن‌ها ابلاغ شده است. براساس این خبر اسماعیل بخشی نماینده شجاع کارگران هفت‌تپه به ۱۴ سال زندان، محمد خنیفر کارگر هفت‌تپه به ۶ سال زندان، سپیده قلیان به ۱۸ سال زندان و اعضای تحریریه نشریه گام امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند. از صدور حکم علیه علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت‌تپه و از بنیان‌گذاران سندیکای کارگران هفت‌تپه تا این لحظه هیچ خبری منتشر نشده است.

صدور احکام متهمان پرونده هفت‌تپه، مبارزانی که برای خواست‌ها و مطالبات میلیون‌ها کارگر به میدان آمده، آن‌ها را فریاد زده و یا در تلاش برای انعکاس صدای بی‌صدایان بودند، درست در روزی اعلام شد که سعید مرتضوی جنایتکار که در قتل زهرا کاظمی (روزنامه‌نگار ایرانی – کانادایی) و چهار زندانی کهریزک نقش مستقیم داشته است، بعد از گذشت مدتی کوتاه از زندان آزاد شد. اگرچه او در همین مدت کوتاه نیز بارها به مرخصی آمد و حتا به کربلا سفر کرد.

جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن متهمان پرونده هفت‌تپه را به احکام طولانی مدت زندان محکوم کرد، زیرا آن‌ها صدای کارگران و دیگر زحمتکشان و محرومان جامعه بودند که امروز مهم‌ترین شعار و خواست‌شان “نان، کار، آزادی” است.

جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن متهمان پرونده هفت‌تپه را به احکام طولانی مدت زندان محکوم کرد، زیرا آن‌ها راه رهایی کارگران و دیگر زحمتکشان و محرومان جامعه را با شعار “نان، کار، آزادی – اداره شورایی” نشان دادند، شعاری که به سرعت در میان اقشار مختلف جامعه جا باز کرد و فراگیر شد.

دادگاه نمایشی متهمان پرونده هفت‌تپه یک نمایش مفتضحانه و شکست برای جمهوری اسلامی بود، نمایشی که پایان آن نه محکومیت متهمان پرونده هفت‌تپه، بلکه محکومیت جمهوری اسلامی بود. آن‌ها با صدور این احکام وحشیانه نشان دادند که دشمن بزرگ کارگران و زحمتکشان هستند و صدور این احکام وحشیانه این پیام را به خوبی به کارگران و زحمتکشان ایران رساند.

آن‌ها نه متهمان پرونده هفت‌تپه بلکه کارگران ایران را به بیدادگاه‌های اسلامی کشاندند که خواستار “نان، کار، آزادی” هستند.

سازمان فدائیان (اقلیت) صدور احکام ظالمانه علیه متهمان پرونده هفت‌تپه را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی آن‌ها و دیگر زندانیان سیاسی است.

سازمان فدائیان (اقلیت) از تمامی کارگران و زحمتکشان می‌خواهد تا صدور احکام قضایی علیه متهمان پرونده هفت‌تپه را محکوم و از نماینده زندانی کارگران هفت‌تپه و دیگر حامیان زندانی هفت‌تپه حمایت کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) از تمامی مدافعان حقوق و منافع کارگران، در داخل و خارج کشور و نیز تشکلات کارگری در داخل و خارج کشور می‌خواهد تا در اشکال گوناگون به دفاع از متهمان پرونده هفت‌تپه برخاسته و خواستار لغو این احکام ظالمانه شوند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.