صدور احکام زندان برای متهمان پرونده هفت تپه را شدیدا محکوم می کنیم

“کامپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقیخواه” امروز شنبه ۲۳ آذر، خبر داده است که اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، از کارگران نیشکر هفت تپه به همراه سپیده قلیان، فعال کارگری، امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام، عسل محمدی، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه گام در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت” کشور هر کدام به ۵ سال زندان قطعی محکوم شده اند.

حکم دادگاه تجدید نظر در شعبه ۳۶ در خصوص پرونده متهمان نیشکر هفت تپه در شرایطی صادر شده است که جلسه دادگاه بدون حضور متهمان و وکلای آنان تشکیل شده بود. متهمانی که پیش از این، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هرکدام بین ۱۴ تا ۱۹ سال و در مجموع به ۱۱۱ سال و نیم زندان محکوم شده بودند. این متهمان، پس از دستگیری و تحمل چندین ماه زندان و حبس، در فاصله روزهای ۴ تا ۸ آبان ۹۸، به صورت موقت و با سپردن وثیقه های سنگین تا زمان اجرای حکم آزاد شدند. متهمانی که اکنون با قطعی شدن ۵ سال حبس تعزیری، باید به زندان برگردانده شوند.

علاوه بر هفت متهم فوق، علی نجاتی، کارگر مبارز و عضو با سابقه سندیکای نیشکر هفت تپه نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

صدور ۵ سال حبس قطعی برای متهمان هفت تپه در شرایطی صادر شده است که صدها کارگر نیشکر هفت تپه از مهر ماه امسال تا هفته پیش در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات برحق شان از جمله لغو خصوصی سازی این شرکت و خواست آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و بازگشت به کار او، در اعتصاب بودند. اعتصابی که به طور مشروط و با وعده برآورده شدن پاره ای از خواست هایشان به طور موقت پایان یافته است.

ما همچنانکه در زمان آزادی موقت اسماعیل بخشی و دیگر متهمان پرونده هفت تپه نوشتیم: بدون شک اگر وحدت و یکپارچگی و دفاع همه جانبه کارگران نیشکر هفت تپه برای آزادی اسماعیل بخشی نبود، ما هرگز شاهد همین آزادی موقت این نماینده شجاع کارگران هفت تپه نبودیم، امروز نیز می گوئیم، بدون یک مبارزه گسترده و همه جانبه، بدون دامن زدن به یک مبارزه عمومی و اعمال فشار کارگری و توده ای، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان با طرح اتهامات واهی و بی اساس به سرکوب و بازداشت کارگران مبارز، زنان ستمدیده و مترقی و دیگر نیروهای آزادیخواه جامعه ادامه خواهد داد.

سازمان فدائیان (اقلیت) صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری برای علی نجاتی ،اسماعیل بخشی و شش تن دیگر از متهمان پرونده هفت تپه را قویا محکوم کرده و خواهان رفع اتهام و آزادی بی قید و شرط همه آنان است.

سازمان فدائیان (اقلیت)، همه کارگران و نیروهای مترقی و آزادیخواه را به اعتراض نسبت به احکام صادره فرا خوانده و معتقد است، تنها و تنها با وحدت و یکپارچگی طبقاتی، گسترش مبارزات عمومی می توان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی در مسیر آزادی کامل و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی واداشت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۳ آذر ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.