شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست جلسه ای در کانال تلگرامی «گفتمان سوسیالیستی» برگزار می کند!


جهان سرمایه داری و ویروس کرونا

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
جلسه ای در کانال تلگرامی «گفتمان سوسیالیستی» برگزار می کند!

سخنرانان :
 احمد موسوی (از سازمان فدائیان – اقلیت)

بهروز فراهانی (فعال جنبش کارگری ـ سوسیالیستی)

زمان: ساعت ۵ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۲ آوریل
این کانال در طی جلسه برای اظهار نظر حضار باز خواهد بود!

لینک کانال «گفتمان سوسیالیستی» در تلگرام

https://t.me/joinchat/AAAAAFCNpoXOZT7jp7-r5Q

 

POST A COMMENT.