شوراهای کارگری به هنگام انقلاب اکتبر و جنگ داخلی

ترجمه از مجله “علم و جامعه” تابستان ۱۹۷۹

تجربه انقلابی شوراهای کارگری و چگونگی شکل‌گیری آن در جریان انقلاب کبیر اکتبر برای پویندگان راه رهائی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان، تجربه‌ای گرانبهاست که می‌تواند و باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. ترجمه و انتشار این مقاله به همین منظور صورت گرفته است. لازم به تذکر است که انتشار این جزوه لزوماً به معنی تأیید تمام مواضع مطرح شده در آن نیست…

ترجمه این اثر در ایران توسط سازمان دانشجویان پیشگام و در اسفند سال ١٣۵۸ انجام شده است. امید است مطالعه این مقاله شناخت ما را در مورد شوراها و تجربه عملی آن‌ها ارتقاء دهد تا با آگاهی بیشتر در خدمت کارگران و زحمتکشان میهن خود قرار گیریم..

POST A COMMENT.