شرکت در تظاهرات اول ماه مه و حمایت از “شب همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی”

ما هواداران سازمان فداییان (اقلیت) در راه‌پیمایی اول ماه مه در استکهلم شرکت می‌کنیم تا اتحاد و همبستگی خود را با کارگران جهان اعلام کنیم.

پس از راه‌پیمایی، “شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم” برنامه‌ای به نام “شب همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی” برگزار می‌کند. ما نیز از تمامی فعالین چپ و کمونیست دعوت می‌کنیم در این برنامه شرکت کنند تا نشان دهیم:

کارگران ایران تنها نیستند

کارگر زندانی- زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 سرنگون باد نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی


زمان:
روز جمعه اول ماه مه از ساعت ۴ بعدازظهر

(از ساعت ۳ ورود به سالن آزاد است)

مکان: Axesberg torget +nr 3

هواداران سازمان فداییان (اقلیت) – استکهلم

POST A COMMENT.