سیدنی: گزارش اکسیون اعتراضی به اعدام‌های اخیر رژیم ایران

در اعتراض به حکومت ننگین جمهوری اسلامی و محکومیت گسترش اعدام‌ها، جمعی از فعالین و احزاب سیاسی شهر سیدنی در روز دوشنبه ۲۷ آوریل یک اکسیون اعتراضی برقرار کردند. این اکسیون اعتراضی با تجمع در مقابل دفتر استان وزارت امور خارجه آغاز و به محل مارتین پلایس منتهی گردید. پلا کاردها و شعارهای ضد اعدام و بر علیه جمهوری اسلامی نظر عموم را به خود جلب کرده بود و تعدادی از عابرین پیاده به ما مراجعه کرده و از علت این گردهمایی جویا می‌شدند. در جریان برگزاری این اکسیون بروشورهای اطلاعاتی بین  عابرین توزیع گردید. در بروشور اطلاعاتی ضمن توضیح جنایات جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته، یکی از عوامل افزایش اعدام‌های اخیر امضای قرارداد لوزان دانسته شده است، تا با ایجاد فضای رعب و وحشت میان مردم ایران آنان را از مبارزه برای خواسته هایشان بازدارد. همچنین بروشور حاوی خبر مربوط به اعدام‌های اخیر بود. همچنین در بروشور، سفر جولیا بیشاب محکوم شده و این سفر را مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی دانسته و آن را توهین به مخالفین سیاسی خوانده است. بروشور درنهایت از دولت استرالیا خواسته بود که دولت ایران را به خاطر جنایتش محکوم کرده، مشروعیت بخشیدن به دولت ایران را متوقف کند، در سطح دیپلماتیک نسبت به تضییع حقوق مردم توسط جمهوری اسلامی قویاٌ موضع گرفته و روابطش را با جمهوری اسلامی کاهش دهد. احزاب و گروه‌های زیر برگزارکنندگان این اکسیون بودند.

حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست ایران
کمیته کارگری ایران استرالیا
هواداران سازمان فدائیان اقلیت – سیدنی

اکسیون اعتراضی در محکومیت رژیم ننگین جمهوری اسلامی

اکسیون اعتراضی در محکومیت رژیم ننگین جمهوری اسلامی

POST A COMMENT.