سیدنی: در حمایت از کارگران ایران به کمپین سراسری بپیوندیم

رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه حاکمیت، هر بار برای تحکیم و پیشبرد سیاستهای ضد کارگری و استثمارگرایانه خود، موج تازه ای از دستگیری و محاکمه فعالین کارگری را به راه انداخته و چه بسی در حال حاضر صدها فعال کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی در شراسط سخت و غیر انسانی حاکم بر زندان به سر می برند.

چند هفته پیش رژیم همزمان با طرح لایحه “اصلاحیه قانون کار” و ارائه آن به مجلس موج تازه ای از دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری در ایران را به شکل وسیعتری از سر گرفته است.  رژیم که بخوبی میداند تصویب این لایحه باز هم زندگی و معیشت کارگران مردم زحمتکش را دچار فقر و فلاکت بیشتر خواهد کرد، لذا با بیم از برآمد اعتراضات عمومی و در راس آن اعتراض و مبارزات طبقه کارگر، قصد در سرکوب و خنثی کردن آن دارد.

باید در نظر داشت دفاع از مبارزات کارگری و دفاع از فعالین در بند و خواست آزادی  بی قید و شرط آنها و  در محکومیت جمهوری اسلامی، ما همراه کارگران و فعالین کارگری در خارج، از کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران که در روز 26/1/2013 انجام خواهد گرفت حمایت و پشتبانی مینما ئیم و درهمین رابطه  اکسیون  اعتراضی را در روز جمعه  25/1/2013 در پاراماتا انجام خواهیم داد.  از تمام  فعالین سیاسی و آزادیخواه تقاضا داریم که در این اکسیون شرکت نمایند.

 تاریخ: ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳

زمان: از ساعت ۴ الی ۷

مکان: Parramatta Mall, opposite Parramatta Town Hall

حزب کمونیست ایران- (تشکیلات استرالیا)
فعالین سازمان فداییان (اقلیت)-  استرالیا
جمعی از فعالین کارگری- 17/1/2013

POST A COMMENT.