سیاست خارجی روسیه‌ی تزاری، مارکس – انگلس

مختصری درباره این کتاب جزوه “سیاست خارجی روسیه تزاری” در رابطه با اوضاع بحرانی اروپا در اواخر دهه هشتم و اوایل دهه نهم قرن ۱۹ و خطر روزافزون بروز جنگ در اروپا نوشته شده است. این اوضاع در اثر تشکیل دو بلوک سیاسی نظامی به وجود آمده بود. اتحاد سه دولت آلمان، اتریش‌-‌مجارستان و ایتالیا مسجل شده بود و زمانی که انگلس این مقاله را می‌نوشت اتحاد اردوی متخاصم دیگر یعنی فرانسه و روسیه در شرف انجام بود و به همین جهت است که انگلس در این نوشته لبه تیز حمله خود را متوجه تزاریسم روسیه نموده است. انگیزه بلاواسطه نگارش این مقاله نامه‌ای بود که ورا ساسولیچ -‌بنام هیئت تحریریه نشریه روسی “سوسیال دمکرات” که در آن ایام در لندن منتشر می‌شد‌- برای انگلس نوشته و دعوت به همکاری با نشریه مزبور نموده بود. انگلس این مقاله را به زبان آلمانی نوشت و برای ترجمه به زبان روسی برای هیئت تحریریه “سوسیال دمکرات” فرستاد و ضمنا در نظر داشت که آن‌ را برای سایر نشریات سوسیالیستی نیز به فرستد….

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.