سپیده قلیان و عبور از دیوار زندان‌ها! اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

سپیده قلیان و عبور از دیوار زندان‌ها!
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

سپیده قلیان، پس از ۴ سال و هفت ماه با فریاد “خامنه‌ای ضحاک، می‌کِشیمت زیر خاک” از زندان اوین آزاد شد. آزادی او اما فقط ۴ ساعت طول کشید و مجدداً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و از زندان بزرگ ایران به زندان کوچک اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در اعتصابات کارگران هفت‌تپه دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد و نامش یادآور هفت‌تپه ۹۷ است. سپیده قلیان از معدود زندانیانی است که دیوار زندان‌های کوچک و بزرگ در مبارزاتش وقفه‌ای ایجاد نکرد. همراه با اسماعیل بخشی افشاگر شکنجه در زندان‌ها شد. نقش آمنه سادات ذبیح پور را در اعتراف گیری زندانیان افشا کرد و در اضافه شدن “بازجو خبرنگار” به ادبیات سیاسی ایران نقش مهمی داشت.

برای آزار وی و خانواده‌اش به زندان‌های متعدد تبعید شد و در هر زندان افشاگر وضعیت وخیم زنان گشت. زنانی که اغلب برای انتقام از همسران و اقوام خود که علیه رژیم اسلامی فعالیت می‌کردند به گروگان گرفته‌شده بودند. گزارش هولناکی از اوضاع زنان در “سیاه‌چال بوشهر, جایی نزدیک آخر دنیا” تهیه کرد و از انواع آزار و تعرض جنسی به زنان توسط مقامات زندان پرده برداشت. در زندان‌ها شعر گفت و نقاشی کشید. هنگام یک مرخصی کوتاه نمایشنامه تک‌نفری نوشت و خود آن را اجرا کرد.

انعکاس و تأثیر فریاد “خامنه‌ای ضحاک، می‌کِشیمت زیر خاک” سپیده قلیان در فضای سیاسی ایران و در ششمین ماه حرکت انقلابی مردم فراتر از طاقت و تحمل رژیم اسلامی بود. سپیده قلیان را به زندان کوچک اوین بردند، نزد “سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، زهرا زهتابچی، بهاره هدایت، گلرخ ایرایی، ناهید تقوی و همه زندانیان سیاسی” که وی در همان اولین دقایق رد شدن از دیوار اوین خواهان آزادی آن‌ها شده بود. رژیم اسلامی رفتنی است. زندانیان سیاسی تا پایان محکومیتشان در زندان نخواهند ماند. درب زندان‌ها توسط مردم باز و زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۶ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۷ مارس ۲۰۲۳

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.