سودپرستی سرمایه داران بازهم ازمیان کارگران قربانی گرفت

حدود ساعت چهار بامداد امروز، پنجشنبه ۱۸ تیر، براثر انفجار درکارخانه ذوب آهن اصفهان، ۳ کارگرکشته وشش تن دیگر مصدوم شدند. سه نفر ازمصدومین به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان منتقل شدند. میزان جراحت سه کارگر دیگر به حدی بالا بوده که ظاهراً قرارشده به آلمان منتقل شوند. مقامات دولتی تا این لحظه از بیان علت این انفجار که در قسمت کونورتور شماره دو واحد فولاد سازی ذوب آهن اصفهان رخ داد، خود داری کرده اند. ایلنا نوشته است دراثر افتادن مواد ذوب شده برروی آهن آلات قراضه یا هنگام ذوب این آهن آلات و ضایعات درکوره انفجار رخ داده است.

دلیل واقعی انفجار هر چه باشد،اما این موضوع روشن است که به علت عدم رعایت موازین ایمنی محیط کار از سوی کارفرما، بی توجهی دولت به رعایت ایمنی محیط های کار و جان کارگران و حمایت بیدریغ آن از طبقه سرمایه دار، باردیگر گروهی از کارگران کشتارو مصدوم و قربانی سود پرستی استثمارگران شده‌اند.
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که آمار حوادث ناشی ازکار پیوسته درحال افزایش است. بالا رفتن آمار حوادث ناشی از کار یکی از نشانه‌های وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی کارگران است.ازیک سوبیکاری میلیونی،خطر اخراج و ناامنی شغلی و درسوی دیگرشرایط وخامت باراقتصادی که چرخاندن چرخ زندگی را روز به روز دشوارترکرده است، چنان شرایطی را برکارگران تحمیل نموده که برای بدست آوردن یک لقمه نان مجبورند تحت نا اَمن ترین شرایط کار کنند و به استقبال مرگ بروند.درجمهوری اسلامی استانداردهای ایمنی و حفاظتی محیط کارمطلقاً رعایت نمی شود.ازآنجا که ایمن سازی محیط کار و جلوگیری ازحوادث کار یا لااقل کاهش آن اندکی هزینه دارد،سرمایه داران حاضر به صرف هزینه دراین زمینه نیستند و هیچ اقدامی برای حفظ جان کارگران انجام نمی دهند.
درعین حال هیچ کنترل و نظارتی ازجانب دولت برایمنی وبهداشت محیط کاروجودندارد. بازرسی ازمحیط های کار نیزحتا درآن محدوده هائی که درگذشته وجود داشت اعمال نمی شود.درحالی که حتا طبق ماده ۹۵ قانون کاردست‏پخت خودشان، رعایت ضوابط ایمنی برعهده کارفرماست وچنانچه حادثه ای به موجب عدم رعایت این ضوابط رخ دهد، کارفرما مسئول است وظاهراً مجازات هائی نیز برای آن درنظر گرفته شده و باید غرامت به‏پردازد،اما دردوره حسن روحانی نیزبه روال دوره های گذشته ، سرمایه داران نه فقط حتا نکات ایمنی اولیه را هم رعایت نمی کنند بلکه همان ضوابط نیم بند و دست وپاشکسته قانون کار را نیززیرپا گذاشته اند.معاون روابط کار وزارت کار از”مدل جدید خودبازرسی کار” سخن گفته که باید به مرحله اجرا گذاشته شود که درآن “نگاه غرامت محوری وجریمه کارفرما کاملاً امحاشده و رویکرد تعامل فعال وپیشگیرانه باکارفرما درپیش گرفته می شود” ودرکمال وقاحت و بی‏شرمی، آزاد گذاشتن کامل دست سرمایه داروحمایت بی‏چون وچرا ازکارفرما را “صیانت ازنیروی کار” نامیده است.
چنین است که می بینیم سالانه صدها وهزار ها کارگر دچار حادثه ومصدوم می شوند یا جان خود را ازدست می دهند، معیشت هزاران خانواده این دسته ازکارگران وخیم و وخیم‏تر می شود اما هیچ نهادی دربرابر این فجایع پاسخگو نیست.

سازمان فدائیان (اقلیت) کارفرمای ذوب آهن اصفهان ودولت جمهوری اسلامی را مسبب جان‏باختن ومصدوم شدن کارگران می داند و براین اعتقاد است مادام‏که جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری پابرجاست، کارگران هم‌چنان قربانیان آز و طمع سرمایه‌داران باقی خواهند ماند، لذاهمه کارگران را به تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم سرمایه‌داری حاکم فرا می‌خواند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن تسلیتِ جان‌باختن کارگران ذوب آهن اصفهان به خانواده‌ها، دوستان و عموم کارگران، خواستار رسیدگی و تامین فوری نیازهای مادی و معیشت خانواده‌های کارگران مصدوم وجان باخته از سوی دولت و کارفرما می‌باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فداییان( اقلیت)
۱۸ تیر ۱۳۹۴
کار- نان- آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.