سرکوب و بازداشت کارگران در روز جهانی کارگر را شدیدا محکوم می کنیم

در پی فراخوان تشکل های کارگری، معلمان و بازنشستگان جهت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، در شهرهای مختلف ایران، ازجمله  تهران، تبریز، ارومیه، مشهد، سنندج، رشت، اراک و شوش تجمع های کارگری برگزار شد. تجمع کارگران در تهران مقابل وزارت کار و در شهرهای دیگر مقابل ادارات دولتی نظیر تامین اجتماعی برگزار گردید.

بر اساس گزارش های منتشره، این اجتماعات در پاره ای از شهرها از جمله تهران و سنندج با یورش و ضرب و شتم کارگران توسط ماموران امنیتی مواجه شد. در حالی که رسانه های دولتی اشاره مختصری به تجمع کارگران مقابل وزارت کار در تهران و برپایی تظاهرات در دیگر شهرهای ایران داشته اند، اما برخی منابع خبری مستقل کارگری در ایران، از یورش وحشیانه ماموران امنیتی به اجتماعات روز جهانی کارگر و بازداشت ده ها فعال حوزه کارگری در تجمعات یازده اردیبشهت خبر دادند. گزارش هایی نیزاز بازداشت حدود ۳۰ نفر از تجمع کنندگان توسط نیروهای امنیتی در تهران و سنندج منتشر شده است.

تجمعات و تظاهرات اعتراضی کارگران در روز جهانی کارگر در حالی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی از روزهای گذشته نسبت به برپایی هرگونه اجتماعات و حضور در راهپیمایی های اعتراضی در اول ماه مه، به فعالان کارگری و سندیکایی هشدار داده و به تهدید و ارعاب متوسل شده بودند. با این همه و به رغم شرایط سخت کرونایی، کارگران و بازنشستگان ایران، تهدیدها و هشدارها ی سرکوبگرانه وزارت اطلاعات را به هیچ گرفته و برای گرامیداشت روز جهانی کارگر و احقاق حقوق پای مال شده خود، به اجتماعات و راهپیمایی های اعتراضی روی آوردند و همبستگی طبقاتی خود را با کارگران سراسر جهان اعلام کردند.

کارگران ایران، سال هاست که در بی حقوقی و فقر و فلاکت زندگی می کنند. سال هاست که برای برخورداری از حق تشکل مستقل، آزادی تجمعات، دستمزد بالای خط فقر و برخورداری از امکانات بهداشتی مناسب مبارزه می کنند. سال هاست پیشروان و فعالان کارگری و سندیکایی در معرض ارعاب و پیگرد وزارت اطلاعات و پلیس امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. احضار، بگیر و ببند، سرکوب و پرونده سازی های امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری به امری روزمره تبدیل شده است. دیکتاتوری عریان و استبداد سیاسی بر تمام شئونات کار و زندگی کارگران سایه افکنده  و آنان را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و آزادی های سیاسی محروم کرده است. با این همه و به رغم همه سختی های موجود، کارگران ایران هرگز دست از مبارزه نشسته و در هر شرایط دشواری به مبارزه برای تحقق مطالبات بر حق خود ادامه داده و روز جهانی کارگر را نیز به اشکال مختلفی گرامی داشته اند.

برگزاری اجتماعات در روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر و مقابله با سیاست های سرکوبگرانه رژیم، آنهم در شرایطی که علاوه بر فقر و گرسنگی و سرکوب، مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا نیز بر گلوی کارگران چنگ انداخته است، نشانه ای از اراده راسخ آنان برای احقاق حقوق پایمال شده و دلیل محکمی بر حضور فعال مبارزاتی آنان برای برخورداری از یک زندگی مناسب انسانی است.

سازمان فدائیان (اقلیت)، برپایی تجمع، اعتراض و اعتصاب را حق مسلم کارگران می داند. حق کارگران ایران است که در روز جهانی کارگر، همگام و هم صدا با طبقه کارگر جهانی در اجتماعات و تظاهرات خیابانی حضور یابند ، نسبت به بی حقوقی خود اعتراض کنند و تمام نظم موجود را زیر سئوال برند.

سازمان فدائیان (اقلیت)، سرکوب، ارعاب و بازداشت کارگران ایران در تجمعات  اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه بازداشت شدگان است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.