سرنگون باد جمهوری اسلامی دشمن بزرگ کارگران ایران

سی‌وشش سال پس از قیام قهرمانانه‌ی کارگران و زحمتکشان ایران برای “کار– مسکن –آزادی”، مقامات حکومتی وقیحانه مردم را به خوردن یک وعده غذا در روز فرا می‌خوانند. آن هم مردمی را که اکثریت بزرگ آن‌ها در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حتا از تهیه یک وعده غذای گرم و مکفی برای فرزندان خود ناتوان هستند. براستی که رژیم جمهوری اسلامی وقاحت را به انتها رسانده است!

میلیون‌ها بیکار، دستمزدهای ناچیز، گرانی، تورم و بحران عمیق اقتصادی، دستگیری و به‌زنجیر کشیدن کارگران، زنان و روشنفکران، تضییع بی‌سابقه‌ی حقوق کارگران، فسادهای هزاران میلیاردی، افزایش غیرقابل تصور فاصله‌ی طبقاتی، خفقان و کشتار تنها نتیجه‌و ارمغان جمهوری اسلامی برای کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه بوده است.

در این روزها و در حالی که مقامات رژیم فاسد جمهوری اسلامی با صدها میلیارد تومان پول مردم، خود را مشغول برگزاری جشن‌های “دهه‌فجر” کرده‌اند که مردم از آن به عنوان “دهه زجر” نام می‌برند، کارگران در اقصا نقاط کشور فریاد اعتراض خود را با اعتصاب، تظاهرات و تجمع در کارخانه‌ها و یا در برابر مراکز دولتی، آن‌هم در ابعادی کم‌سابقه علیه نظم موجود بلند کرده‌اند.

تنها در روزهای اخیر کارگران کارخانه‌ها و مراکزی هم‌چون نورد و لوله صفا در ساوه، ذوب‌آهن اردبیل، کشت‌وصنعت کارون (شوشتر)، پتروشیمی مهاباد، قند ورامین، تکاب نیرو، شرکت‌های برق استان‌های تهران، البرز و قم، مس خاتون‌‌آباد در شهر بابک، معدن سنگ‌آهن آنومالی شمالی در بافق، اداره آب و فاضلاب اهواز، کارخانه سیمان تجارت مهریز، کمپرسورسازی تبریز، فولاد و چدن دورود، معدن ذغال سنگ “طرزه” در شاهرود، معدن ذغال سنگ “چشمه پودنه” در شهر کوهبنان در استان کرمان، معدن سنگرود و کارخانه‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در اشکال گوناگون دست به اعتراض زده و خواست‌ها و مطالبات خود هم‌چون افزایش دستمزد، امنیت شغلی، بازگشت به‌کار و معوقات دستمزدی را با صدایی رسا اعلام کردند.

اما واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات کارگری چیست؟!

در معدن سنگرود نیروی انتظامی وارد عمل شد تا اعتصاب کارگران را پایان دهد. در کارخانه سیمان سپاهان کارفرما با شکایت از ۶ کارگر به جرم سازماندهی اعتصاب خواستار دریافت ۱۰ میلیارد ریال غرامت از آن‌ها شد. در معدن سنگ‌آهن بافق نیز به‌رغم وعده‌های دولت برای تمکین در برابر خواست‌های کارگران، نه تنها هیچ کدام از خواست‌های کارگران تحقق نیافت که دولت ۱۵ کارگر را به دادگاه کشاند.

این است پاسخ حکومت اسلامی به کارگران.

پاسخ روشن رژیم جمهوری اسلامی به وضعیت وخیم کارگران و خواست‌ها و اعتراضات‌شان را در بی‌تفاوتی حکومت نسبت به آن‌ها و وخیم‌تر شدن مداوم وضعیت معیشتی کارگران ودراقدامات سرکوبگرانه به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. این پاسخ را هم‌چنین در افزایش فاصله‌ی طبقاتی و رفاه مقامات حکومتی و تمامی نوچه‌گان و جیره‌خواران فاسد حکومتی از نیروهای نظامی و امنیتی تا مدیران دستگاه بوروکراسی و مذهبی به قیمت فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه می‌توان دید.

قانون، قاضی، زندان، بوروکراسی اداری، نیروهای نظامی و امنیتی همه در خدمت نظم موجود و علیه کارگران بسیج شده‌اند.

حکومت اسلامی حکومت نیرنگ و دروغ، حکومت ریا و فساد و حکومت زور و زر است و تا وقتی که این حکومت باقی‌ست و تا وقتی که نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم است، سرنوشت دیگری برای کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازاعتصابات،مبارزات و مطالبات کارگران درسراسرایران، همه کارگران را به اتحاد و تشدید مبارزه علیه نظم موجودفرامیخواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) اقدامات دولت و سرمایه‌داران در به محاکمه کشاندن کارگران اعتصابی راقویاً محکوم میکند وضمن تأکید بر حق اعتصاب و اعتراض کارگران ، خواستار تامین یک زندگی انسانی برای تمامی کارگران و زحمتکشان ایران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

١۴بهمن ١٣٩٣

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.