نشریه کار سال ۱۳۵۷ – از شماره‌ ۱ تا ۲

کار شماره ۱ – ۱۹ اسفند ۱۳۵۷

 • سرمقاله: ضرورت انتشار نشریه
 • اجماع پرشور مردم بر مزار مصدق
 • سندیکاها را به وجود آوریم اما فعالیت خود را به سندیکا محدود نکنیم
 • آیا سیاست وزیر جدید کار ادامۀ سیاست وزیران گذشته نیست؟
 • پرسش یک کارگر: آیا کارگران باید یکبار دیگر انقلاب کنند؟
 • نماینده سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اجتماع احمد آباد گفت
 • درک نادرست بعضی رهبران از ارتش ضد خلقی، جنبش را تهدید می‌کند
 • خبرهای کارگری

– تشکیل شوراهای کارگران چیت تهران

– خشم انقلابی کارگران “نختاب فیروزان”

– حمایت کمیته امام از صاحب کارخانه نپتون

– مهلت کارگران ایران ژنراتور به مدیر عامل

 • سرلشکر قرنی کیست و چه مأموریتی دارد؟
 • ضد انقلاب را افشاء کنیم
 • در دادگاه بدوی سرلشکر قرنی را به دو سال زندان و اخراج از ارتش محکوم شد
 • سانسور مطبوعات محکوم است
 • در اجتماع وزارت کار: کارگران خواستار شرکت مستقیم در تصمیم گیری‌های سیاسی شدند
 • کارگران خود سخن می‌گویند
 • ادبیات کارگری

– طبقه حاکم می‌کوشد با استفاده از فرهنگ و ادبیات فکر مقاومت و مبارزه را از سر توده‌ها بیرون کند

 • خبرها و گزار‌ش‌های روستائی

– دهقانان: زمین‌های از دست رفته خود را پس می‌گیریم

 • در کارخانه‌ها چه می‌گذرد؟
 • بزرگداشت کارگران شهید صنعت چاپ

کار شماره ۲ – ۲۴ اسفند ۱۳۵۷

 • سرمقاله: ماسک‌های جدید
 • مرتجعین و ضد انقلابی‌هائی که یک روز به سازمان‌های سیاسی و روز دیگر به زنان حمله می‌کنند باید مجازات شوند
 • کشتار و مجروح کردن کارگران شهر صنعتی البرز یک اقدام ضد انقلابی است
 • نامه سازمان به مطبوعات: ما از اقدامات دمکراتیک و ضد امپریالیستی پشتیبانی می‌کنیم
 • کارگران سخن می‌گویند
 • آیا توصیه سرمایه‌داران مورد قبول دولت و کمیته‌ها قرار نمی‌گیرد؟
 • آیت الله عزالدین حسینی: اتهام تجزیه طلبی بهانه‌ای برای پایمال کردن حقوق خلق کرد است
 • انتصابات از بالا، بازگشت به گذشته است
 • در کارخانه‌ها چه می‌گذرد؟
 • دولت باید موضع خود را در برابر توطئه‌ها روشن کند
 • دانشجویان پیشگام: آزاد کردن عامل قتل استاد » نجات الهی « بی حرمتی به همه شهدای خلق است
 • کارگران را به بهانه مرخصی از کارخانه‌ها اخراج می‌کنند
 • آقای بازرگان چه کسی باید حقوق مردم را تضمین کند
 • کارخانه‌ها باید بدست کارگران اداره شود
 • آزادی زنان جدا از آزادی جامعه نیست
 • پیام: خلاصه از پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت ۱۷ اسفند روز جهانی زن
 • یک سند رسوا کننده دیگر از نقش تیمسار قره نی در کودتای ۲۸ مرداد
 • افراد کمیته اسلامی در ترکمن قلا “بندر شاه سابق” ۱۶ مبارز را کشته و مجروح کردند
 • مصاحبه با یک زن کارگر
 • نماینده اعزامی ” دولت انقلابی ” به کردستان در رژیم گذشته معاون وزیر بود
 • نامه سرگشاده کشاورزان
 • خواست ما دهقانان
 • اول ماه مه را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنیم
 • اعتصاب موفقیت آمیز کارگران چاپخانه
 • به اتهام توطئه و خیانت سرهنگ توکلی باید دستگیر شود
 • عناصر مرتجع در جریان حمله به ستاد فدائیان در تبریز گفتند: نه دولت را قبول داریم نه کمیته امام را
 • برای ارتباط با توده سربازان پرسنل ارتش به پادگان‌ها می‌روند
 • شعار مراکز سندیکایی فرانسه: کمتر کار کنیم، همه کار کنیم، بهتر زندگی کنیم
 • حقوق دمکراتیک زنان

POST A COMMENT.