زنده باد همبستگی کارگران پتروشیمی- از مبارزات و خواست‌های کارگران پتروشیمی بندرامام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی حمایت کنیم!

کارگران پتروشیمی بندرامام از روز شنبه بیستم فروردین ماه، بار دیگر دست به اعتصاب زده و هم‌چنان در اعتصاب بسر می‌برند. روز یکشنبه ٢١ فروردین‌ماه، بیش از ٢٠٠٠ کارگر با تجمع در برابر دفتر مرکزی این مجتمع خواستار حضور وزیر نفت شده و اعلام کردند تا تحقق خواست‌های شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

خواست اصلی کارگران پتروشیمی بندر امام، لغو قراردادهای ظالمانه‌ی پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام است.

کارگران در برابر بهانه‌های مسئولین محلی که مطرح می‌کردند هنوز بخشنامه‌ای برای اجرای خواست‌های کارگران به‌دست ما نرسیده، اعلام کردند که این مصوبه در سال ٨٤ به تصویب هیات وزیران رسیده است.

برای جلوگیری از ادامه‌ی اعتصاب، عوامل حراست و مدیرعامل شرکت، کارگران را تهدید به اخراج و برداشت کارت ساعت آن‌ها برای ممانعت از انجام حضور و غیاب کردند که با پاسخ قاطع کارگران روبرو گشتند.

در پی انتشار خبر این اعتصاب، کارگران سایر شرکت‌های پتروشیمی در منطقه ویژه مانند اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی نیز در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و خواست‌های آن‌ها دست به اعتصاب زدند. کارگران پتروشیمی خوزستان و اروند با هدف پیوستن به کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام از مجتمع خارج شدند که با ممانعت حراست این مجتمع‌ها و نیز حراست سازمان منطقه ویژه روبرو گردیدند. به دنبال این اقدام ضد کارگری حراست، درگیری شدیدی بین کارگران و حراست رخ داد که منجر به شکسته شدن شیشه‌های دفتر مرکزی مجتمع‌های فوق ‌گردید.

هم اکنون مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی به طور کامل در اعتصاب بسر می‌برند و کارگران تمامی این مجتمع‌ها اعلام نمودند که تا تحقق خواست‌های‌شان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

زنده باد همبستگی کارگران پتروشیمی بندر امام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی!

درود بر کارگرانی که با حمایت از یکدیگر در این شرایط سخت و طاقت‌فرسا بر تحقق بدیهی‌ترین حقوق خود پافشاری می‌کنند!

خواست‌های کارگران پتروشیمی تبریز و اکنون کارگران پتروشیمی بندرامام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی خواست‌های بسیاری از کارگران ایران از جمله کارگران پتروشیمی در سراسر کشور است.

کارگران پتروشیمی تبریز موفق شدند خواست خودرا بر کارفرما تحمیل کنند، پس کارگران پتروشیمی بندر امام، اروند، خوزستان، امیرکبیر و شیمایی رازی نیز می‌توانند موفق گردند.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات کارگران، خواستار تحقق تمامی خواست‌های کارگران اعتصابی پتروشیمی بوده و هر گونه تهدید کارگران به اخراج و سرکوب را محکوم می‌کند.

سازمان فداییان (اقلیت) خواستار حمایت سایر کارگران کارخانه‌های پتروشیمی و کارگران نفت از خواست‌های کارگران پتروشیمی بندر امام و ملحق شدن به آن‌ها برای تحقق خواست‌های مشترک‌شان می‌باشد. حمایت کارگران پتروشیمی از یکدیگر امکان موفقیت این اعتصاب را افزایش می دهد.

زنده باد همبستگی کارگران پتروشیمی

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢٢ فروردین ١٣٩٠

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.