زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، پیش به ‏سوی اعتصابات سراسری!

تجمعات اعتراضی بیش از ۵٠٠ تن ازکارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی (طزره)، امروز (هفتم بهمن) برای دومین روز متوالی ادامه یافت. روز گذشته، کارگران معدن ذغال سنگ طزره دست از کارک شیدند و با تجمع در محوطه معدن، خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند. اما از آن‏جا که کارفرما به خواست کارگران توجهی نکرد، باطی مسافتی حدود هفتاد کیلومتر، خود را به شاهرود رساندند و در برابر دفتر معدن دست به تجمع اعتراضی زدند. در ادامه این اعتراضات بود که امروز نیز در سه راه مهماندوست و جاده اصلی منتهی به معدن، اجتماع اعتراضی برپا کردند. کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی، در نیمه اول دیماه سال جاری نیز، همراه با هزاران کارگرد یگر در هشت معدن ذغال سنگ واقع در استان کرمان و گلستان دست به اعتصاب سراسری زده بودند.

کارفرمای این معدن، علاوه برآن‏ که چندماه دستمزد کارگران را نپرداخته، بیمه آن‏ها را نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده و تمدید دفتر چه بیمه کارگران با مشکل روبرو شده است.
طی دو روز اخیر، علاوه بر کارگران معدن ذغال سنگ، صدها تن از کارگران نساجی مازندران و کارگران کاشی حافظ نیز با خواست‏ های مشابه، دست از کار کشیدند و در مقابل فرمانداری قائم‏شهر و  استانداری فارس دست به تجمع زدند. همچنین صد و پنجاه تن از کارگران پتروشیمی‏ های منطقه ماهشهر و عسلویه ، به نمایندگی از ۷٠٠٠ کارگر، در ادامه اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران و کارکنان پتروشیمی، روزهای پنجم و ششم بهمن در مقابل ساختمان وزارت نفت و مجلس، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

این چند نمونه اعتراض کارگری، از سلسله اعتصابات واجتماعات اعتراضی کارگران درچند روز اخیر، نشان‏دهنده این واقعیت است که علی‏رغم تعرضات روزافزون و تشدید فشارهای طبقه سرمایه دار حاکم و دولت این طبقه علیه طبقه کارگر، کارگران در سراسر کشور در برابر این تعرضات و فشارها می‎‏ایستند و برای احقاق حقوق خویش، دست به اعتراض و مبارزه می‏ زنند. اعتراضات کارگری به‏ ویژه درشکل تجمع و  اعتصاب، در رشته های گوناگون صنعتی و خدماتی در سراسر کشور پیوسته درحال افزایش است. کارگران رشته‌های مختلف صنعتی و خدماتی، بیش از پیش به این موضوع پی‌می‌برند که در برابر تعرضات سازمان یافته ‏ی طبقه حاکم و نظامی که در استثمار وحشیانه کارگران سرآمد نظام‌‌های سرمایه‌داری‌ست، باید خود را متشکل سازند و با ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود و سازماندهی اعتصابات سراسری به مصاف طبقه حاکم بروند.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن تأکید براتحاد و همبستگی کارگران رشته های مختلف صنعتی و خدماتی، ضرورت ایجاد تشکل‏ های سراسری و سازماندهی اعتصابات سراسری، از مبارزات کارگران معدن ذغال سنگ، کارگران پتروشیمی، کارگران نساجی، کارگران کاشی سازی و سایر کارگران ایران حمایت می‏ کند و خواستار تحقق فوری و کامل مطالبات آن‏هاست.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، پیش به‏ سوی اعتصابات سراسری!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

هفتم بهمن ۱۳۹۴

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.