زنده باد اتحاد و مبارزه بازنشستگان تامین اجتماعی “وای از این ظلم – مرگ بر این بردگی”

در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ تیرماه، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، ‌کرمان،  ‌همدان، ‌خرم‌آباد، ‌آبادان، اصفهان، ‌ساری،  زنجان، شوش و هفت‌تپه، ‌شوشتر، ‌اندیمشک، دزفول، کرج، اراک، رشت، کرمانشاه و دورود با آمدن به کف خیابان بار دیگر در تجمعی سراسری خواست‌های برحق خود را فریاد زدند.

روز شنبه در تهران، عوامل سرکوب جمهوری اسلامی با حضور وسیع در برابر وزارت کار و مسیرهای منتهی به آن از جمله در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس مانع تجمع و حتا ایستادن بازنشستگان شدند. براساس برخی اخبار چند بازنشسته نیز توسط مزدوران رژیم دستگیر شده‌اند. حضور پر تعداد مزدوران سرکوب رژیم در تهران که وزارت کار و تمامی خیابان‌های اطراف آن را قُرُق کرده بودند، نشانه‌ی ترس و وحشت رژیم از اعتراض بازنشستگان در پایتخت است، همان‌طور که پیش از این در تجمع اعتراضی معلمان نیز شاهد بودیم. در اراک نیز مزدوران رژیم با حمله به صفوف بازنشستگان سعی در دستگیری چند نفر داشتند که بازنشستگان با شعار بی‌شرف، بی‌شرف، متحدانه در برابر آن‌ها ایستادند و مانع دستگیری رفقای خود شدند.

در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه داشته است، اما بازنشستگان اهواز هر روز و بدون وقفه این تجمعات اعتراضی را آن‌هم در هوای به شدت گرم اهواز برگزار کردند. درود بر بازنشستگان اهواز که درس مبارزه و پایداری را به دیگران می‌آموزند.

زیر بار ستم نمی کنم زندگی جان فدا می کنم در ره آزادگی وای از این ظلم وای از این ظلم،  زیر بار ستم نمی کنم زندگی جان فدا می کنم در ره آزادگی مرگ بر این بردگی، مرگ بر این بردگی، فقط کف خیابون بدست میآد حق مون، وعده وعید کافیه سفره ما خالیه، رئیسی دروغ‌گو حاصل وعده‌هات کو، معیشت، منزلت حق مسلم ماست، از جمله شعارهای بازنشستگان در روزهای اخیر بوده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست‌های برحق بازنشستگان، اعتراض را حق مسلم بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی دانسته و ممانعت از تجمع بازنشستگان را به شدت محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) معتقد است که حضور هر چه وسیع‌تر بازنشستگان تامین اجتماعی و اتحاد وسیع آن‌ها با دیگر بازنشستگان، کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه، آن حلقه‌ی مفقوده‌ای است که امروز ضرورت آن بیش از همیشه احساس می‌شود و می‌باید برای تحقق خواست‌های برحق بازنشستگان در این مسیر گام‌ برداشت. بدون تردید حضور وسیع‌تر بازنشستگان و اتحاد گسترده‌ی تمامی ستم‌دیدگان جامعه، قدرت سرکوب رژیم را نیز کاهش داده و رژیم را مجبور می‌کند تا گام به گام در برابر سیل عظیم توده‌های ستم‌دیده جامعه عقب‌نشینی کند.

پیش به سوی اتحاد کارگران و زحمتکشان، پیش به سوی مبارزه، پیش به سوی پیروزی

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۲ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

 

POST A COMMENT.