زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران سراسر جهان- فعالین و هواداران سازمان فدائیان ( اقلیت )- داخل کشور

اول ماه مه روز اتحاد و  تجلی اراده واحد و تزلزل‌ناپذیر کارگران سراسر جهان و روز نمایش قدرت طبقه کارگر در مقابل اردوی سرمایه است. در این روز کارگران سراسر جهان با دست کشیدن از کار و تعطیل کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی، و برگزاری جشن و راهپیمایی و تظاهرات خیابانی، همبستگی طبقاتی خود را در مبارزه آشتی‌ناپذیر با نظام سرمایه‌داری بنمایش می‌گذارند .

کارگران و زحمتکشان !

امسال در شرایطی روز اول ماه مه را برگزار می‌کنیم که تضاد میان قدرت‌های امپریالیست برای سلطه اقتصادی و سیاسی برجهان به‌شدت حاد شده است.تداوم جنگ امپریالیسم روسیه و بلوک امپریالیستی اروپایی و آمریکا بر سر سلطه بر اوکراین، خطر گسترش این جنگ ارتجاعی و تبدیل آن به یک جنگ جهانی تمام‌عیار را تشدید کرده است. در پرتو این جنگ ارتجاعی، بازار انحصارات تسلیحاتی رونق بی‌سابقه‌ای گرفته است . صاحبان انحصارات بزرگ تسلیحاتی، به قیمت کشتار و آوارگی ده‌ها هزار انسان و تحمیل فقر و بدبختی بر توده‌های زحمتکشی که هیچ نقش و نفعی در این جنگ ندارند، از محل فروش سلاح، سودهای هنگفتی نصیب خودساخته‌اند.تحت تأثیر این جنگ امپریالیستی، نرخ تورم و قیمت کالاهای موردنیاز مردم افزایش‌یافته است. سطح زندگی و معیشت طبقه کارگر مورد یورش قرارگرفته و تنزل یافته است.جنگ افروزان در همان حال که بر سود و سرمایه خود می‌افزایند، فقر و فلاکت بیشتری را بر طبقه کارگر تحمیل می‌کنند. برای رهایی از فقر و نکبت و بدبختی و برای رهایی از شر جنگ‌های امپریالیستی راه دیگری جز تعیین تکلیف قطعی با امپریالیسم و براندازی نظام‌های سرمایه‌داری وجود ندارد.

رفقای کارگر !

در ایران نیز در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی بر کارگران تحمیل‌شده است. از یک‌سو تورم وحشتناک و افزایش روزانه و سرسام‌آور بهای کالاها و از سوی دیگر دستمزدهای بسیار ناچیز ، گذران زندگی را برای خانوارهای کارگری به‌شدت دشوار ساخته است. روند تنزل قدرت خرید و دستمزدهای واقعی در سال جاری نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. به‌جرئت می‌توان گفت طبقه کارگر در اسف‌بار‌‌ ‌‌ترین شرایط معیشتی و اقتصادی قرار دارد. اکثریت عظیم جمعیت چند ده‌میلیونی کارگران و خانواده‌های کارگری زیرخط فقر و حتی در فقر مطلق زندگی می‌کنند. اوضاع چنان وخیم است که کارگران در همان حال که به‌شدت استثمار می‌شوند اما قادر به تأمین حداقل معیشت خود نیستند.

طبقه سرمایه‌دار حاکم ستم و استثمار را از حد گذرانده است . این طبقه و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، تحمیل ستم و استثمار و فقر سیاه و گرسنگی را با تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران تکمیل کرده است. رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم کارگران را از تشکل‌های سیاسی و صنفی محروم ساخته است. طبقه کارگر ایران حتی از حق ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری که سازمان جهانی کار نیز آن را به رسمیت شناخته است محروم است. بدیهی است که در نبود تشکل‌های سیاسی و صنفی کارگری به‌ویژه تشکل‌های سراسری کارگری، طبقه حاکم نیز آسان‌تر می‌تواند طبقه کارگر و سطح معیشت آن را مورد تعرض قرار دهد.

رفقای کارگر !

اگر در کشور ما آزادی‌های سیاسی و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری وجود می‌داشت، اگر کارگران خود را در تشکل‌های مستقل و سراسری متشکل کرده بودند، سرمایه‌داران نیز نمی‌توانستند تا این اندازه گستاخ باشند و حقوق کارگران را در این ابعاد پایمال کنند. این واقعیتی است که مبارزات و اعتصابات کارگران پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده است.اما این مبارزات عمدتاً به‌صورت پراکنده و جدا از هم بوده و نتایج مطلوب را در برنداشته است. تجارب بیش از  چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی به همه کارگران نشان داده است که مانع اصلی بر سر راه تشکل یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری رژیم سیاسی حاکم است که حافظ منافع طبقه سرمایه‌دار و نظم موجود است. در تحت چنین شرایطی در همان حال که برای متشکل شدن و ارتقای تشکل یابی از هیچ تلاشی نباید فروگذاری کرد اما درعین‌حال مبارزه برای برداشتن مانع اصلی را باید تشدید کرد.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور با مشارکت فعالانه در مراسم‌ها و راهپیمایی  اول ماه می، به مبارزات خود درراه تشکل یابی کارگران و برای برچیدن نظم موجود ادامه می‌دهیم. ما همچنین نفرت و انزجار خود را از جنگ  امپریالیسم روس و امپریالیست‌های اروپایی و آمریکا اعلام داشته و جهت تسویه‌حساب با بورژوازی و اشغالگری  با شعار نه به جنگ امپریالیستی، حمایت طبقاتی  خود را از کارگران و زحمتکشان کشورهای درگیر جنگ اعلام می‌کنیم.

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور اول ماه می روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان و همه کمونیست ها در سراسر جهان تبریک می‌گوییم .

 

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین و هواداران سازمان فدائیان ( اقلیت )- داخل کشور

اردیبهشت  ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی –  حکومت شورایی

 

متن کامل نشریه کار شماره ۹۶۷ در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.