زندانی سیاسی آزاد باید گردد

اعتصاب غذای رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با خواست آزادی بی‌قید و شرط و پایان دادن به پرونده‌سازی‌های جعلی، وارد دوازدهمین روز خود شد. معلم زندانی محمدعلی زحمتکش نیز در زندان عادل‌آباد شیراز با خواست‌هایی مشترک با کارگر زندانی اعلام اعتصاب غذا کرده است. هم‌چنین تعداد زیادی از معلمان در اعتراض به دستگیری و پرونده‌سازی‌های دستگاه‌های امنیتی رژیم در روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زده بودند. مریم کریم بیگی از خانواده‌های دادخواه نیز که برادر وی مصطفی در اعتراضات سال ۸۸ به دست جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسید، از ده روز پیش در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

در پی گسترش اعتراضات توده‌های جان به لب رسیده، جمهوری اسلامی مانند همیشه به‌جای پاسخ‌گو بودن در قبال خواست‌های برحق کارگران و زحمتکشان، دستگاه سرکوب خود را برای مقابله با توده‌ها بسیج کرده است.

روزانه اخبار متعددی از دستگیری معلمان، کارگران، نویسندگان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

جمهوری اسلامی هم‌چنین با قطع ملاقات تعدادی از دستگیرشدگان اخیر هم‌چون آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی و تحت فشار قراردادن آن‌ها به دنبال ساخت سناریوی “سوخته‌”ی دیگری‌ست. سناریوهایی که تنها نفرت از رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را در بین توده‌های مردم افزون می‌کند.

واقعیت این است که دستگاه سرکوب دیگر کارآیی گذشته خود را ندارد. به‌رغم تمامی هشدارها، تهدیدها، ضرب‌وشتم‌ها و بالاخره دستگیری و به زندان انداختن پیشروان جنبش‌های اجتماعی، شاهد افزایش مداوم اعتصابات و اعتراضات خیابانی و فراگیرتر شدن و سراسری‌تر شدن آن‌ها هستیم.

شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” که در تجمع اخیر معلمان در رشت نیز سر داده شد، امروز به‌خواستی همگانی تبدیل شده است. با سر دادن این شعار در تجمعات اعتراضی، ضمن همبستگی با تمامی زندانیان سیاسی، نشان دهیم که خواست و اهداف   تمامی زندانیان سیاسی یکی‌ست و آن‌ها به دلایل مشترکی به زندان و شکنجه محکوم شده‌اند.

با شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” ابزار زندان را بی‌اثرتر از همیشه کنیم.

سازمان فدائیان (اقلیت) حکومت اسلامی را مسئول حفاظت از جان زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی دانسته و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.