روشنک کوهستانی فاروجی: خشونت دولتی علیه زنان

خشونت علیه زنان در جامعه‌ی طبقاتی، چهره‌های فراوان دارد و در دسته‌بندی‌‌های گوناگون جای می‌گیرد. ضرب و شتم زنان در محیط خانواده، قتل‌های ناموسی، تجاوز، استثمار و آزار جنسی، ختنه‌ی زنان، ازدواج‌های اجباری، حجاب اجباری، فحشای اجباری، سقط‌ جنین‌های اجباری و حتی زنده‌ به گور کردن دختران و یا سوزاندن زنان و انواع بی‌شمار تحقیرها و توهین‌‌ها به زنان از جمله شکل‌های آشکار و یا غیرمستقیم خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان هستند.

متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.