روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تا بهمن ۱۳۵۷

توضیح در باره انتشار انترنتی کتاب
روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
تا بهمن ۱۳۵۷

۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰ حیدر تبریزی

کتاب روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در سال ۱۳۹۵(۲۰۱۶) منتشر شد. این کتاب همچنانکه در مقدمه آن توضیح داده ام، اساسا ًگزارش گونه ای است برای ثبت رخدادها. لازم به تاکید است که من نه تاریخ پژوهم و نه تاریخ نگار و صلاحیتی هم در این عرصه ندارم، شاید بتوان گفت تاریخ خوانم. اما فکر میکنم که ثبت درست وقایع به کسانی که بخواهند تاریخ گذشته سازمان فدائی را تدوین و یا تحلیل کنند و یا از رویدادها مطلع شوند، مفید خواهد بود.

من انتظار داشتم پس از دریافت انتقادات و ملاحظات خوانندگان، بتوانم کتاب را اصلاح و تکمیل کنم. ولی بیشتر لطف خوانندگان کتاب بود و انتقادات بسیار نادر. بجز انتقاد دوست عزیزم بهروز داودی، که اصلاح آن ضروری بود، موارد دیگر پیشنهادات اصلاحی و یا تکمیلی ضروری نبود.

موردی که باید اصلاح می شد، عبارت است از اینکه در کتاب آمده است :

” در تابستان سال ۱۳۵۰ طرحی برای حرکت مجدد در جنگلهای شمال در دستور کار قرار گرفت و تدارک برای عمل آغاز شد. به منظور تدارک سلاح و مهمات ضروری برای اجرای این طرح، صفاری آشتیانی به همراه دو رفیق دیگر برای تهیه سلاح و مهمات از طریق مرز عراق مخفیانه به خارج فرستاده شدند.آنها پس از مدت کوتاهی با مقادیری سلاح و مهمات به ایران برگشتند. حمید اشرف در “جمعبندی سه ساله” در این باره می نویسد :

“در این دوره مسافرت رفیق صفاری آشتیانی با همکاری افراد تازه کار مخفی شدۀ شاخه تبریز و مشهد سازمان داده شد و حرکت انجام گرفت و سه رفیق به فلسطین اعزام شدند تا پس از تهیۀ مقادیری اسلحه و مهمات به سرعت به ایران مراجعه کنند”

اسامی دو نفری که به همراه صفاری به خارج فرستاده شدند، جائی گفته نشده است. اما در جلد اول کتاب چریکهای فدائی خلق… با اشاره به بازجوئیهای عباس مفتاحی، اسامی دو نفری که با صفاری به به عراق رفته بودند، حسین سید نوزادی و محمد علی سالمی ذکر شده است. از آنجا که سید نوزادی و سالمی از اعضای تازه مخفی شده شاخه های تبریز و مشهد بودند،احتمالاً این حرف درست است.”( صفحات ۲۰ و ۲۱ ، کتاب روابط برون مرزی سازمان چریکهای خلق ایران تا بهمن ۱۳۵۷)

این نتیجه گیری من اشتباه است. در این حرکت بجز این سه نفر، رفقای دیگر هم شرکت داشتند که از رفقای تبریز بودند، ولی تنها دو نفر سید نوزادی و سالمی همراه صفاری آشتیانی به عراق رفتند و بقیه در ایران ماندند. این دو رفیق هر دو از رفقای مشهد بودند. حرف حمید اشرف کاملاً دقیق است چون همۀ رفقای شرکت کننده در کل این حرکت را ذکر می کند و نه دو نفری که همراه صفاری آشتیانی بوده اند. من به این نکته ظریف توجه نکرده و نوشته ام : که ، سید نوزادی و سالمی از اعضای تازه مخفی شده شاخه های تبریز و مشهد بودند. در اینجا باز هم از بهروز داودی تشکر میکنم.

نسخه های چاپی کتاب، مدتی است که تمام شده است ولی باز هم دوستانی از من کتاب را تقاضا می کنند. بهمین دلیل و با توجه به اینکه، پخش کتاب بویژه در ایران، با مشکلات جدی روبروست، تصمیم گرفتم آن را در اینترنت بگذارم تا دسترسی به آن بخصوص برای کسانی که در ایران هستند آسانتر باشد. از آنجا که اصلاح و تنظیم مجدد کتاب نیاز به کار بیشتری داشت، آن را به همان صورتی که چاپ شده بود، در اینترنت می گذارم. به این ترتیب شاید ملاحظۀ دوستانی نیز که به ریز بود حروف و فشردگی سطور، انتقاد داشتند برطرف شود.

متن کامل کتاب 

POST A COMMENT.