رفیق حسن فرساد نیز از کنار ما رفت

رفیق حسن فرساد که فعالین کمونیست و چپ و دوستداران‌اش، او را با نام “حسین” می‌شناختند در هانوور – آلمان درگذشت.

وی سال‌ها پیش بیمار و روز به روز حالش به وخامت گرائید، سال‌ها معالجه و در مان بی نتیجه ماند. سرانجام ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰ چشم از جهان فرو بست.

رفیق حسن فرساد پس از قیام سال ۵۷ به صفوف انبوه هواداران سازمان چریک‌های فدائی حلق ایران پیوست. پس از انشعاب درونی سازمان، رفیق حسن به فعالیت با گرایش انقلابی اقلیت ادامه داد. رفیق در این دوران در قزوین از طریق کتاب فروشی با توجه به علاقه‌ای که به کتاب و اهمیت کتاب در آگاهی مردم داشت، فعالیت می‌کرد که به دنبال سرکوب، دستگیری و کشتار نیروی چپ و کمونیست دستگیر شد و ۴ سال در زندان بود. او بعد آزادی از زندان به اجبار از ایران خارج شده و به عنوان پناهنده به کشور آلمان آمده و از بدو ورود در کنار دیگر رفقا در آلمان فعالیت نمود و بعد مدتی رفیق از فعالیت مستقیم با سازمان کناره گیری نمود. اما همواره خود را مدافع موضع نیروهای چپ می‌دانست و در تمام این سال‌ها یار و یاور فعالین چپ در هانوور بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هانوور ضمن تسلیت به عزیزان و بازماندگان رفیق حسن، برای آن‌ها صبر و بردباری و سلامت آرزو می‌کند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هانوور

فوریه ۲۰۲۰

POST A COMMENT.