رفراندوم نه، انقلاب آری!

به همراه عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در ایران، شعار رفراندوم به یکی از شعارهای اصلی سازمان‌ها و گروه‌های مختلف بورژوازی تبدیل شده است. طیف گسترده‌ای از بورژوازی سلطنت‌طلب گرفته تا به اصطلاح جمهوری‌خواه و از ملی – مذهبی‌های حول و حوش دستگاه حاکمه تا گروه‌های هم مرز آن در درون حاکمیت به همراه “چپ‌های” لیبرال، یک‌صدا شعار رفراندوم را سر می‌دهند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.