رد فرجام‌خواهی جلاد حمید نوری به‌مثابه محکومیت جمهوری اسلامی!

تشکیل دادگاه بررسی استیناف در سوئد و رد تقاضای فرجام‌خواهی و به عبارتی عدم‌پذیرش تقاضای تجدیدنظر حکم جلاد حمید نوری(حمید عباسی)، در واقع می‌توان گفت مهر تأیید این دادگاه بر تمامی قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و دیگر زندان‌های ایران در سال ۶۷ و نیز تأییدی بر تمامی کشتاری که در سرتاسر ایران توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت، به‌حساب آورد.جمهوری اسلامی قبل از صدور حکم دادگاه حمید نوری که پروسه چهار‌ساله داشت و نیز در بعد از تقاضای تجدیدنظر خانواده حمید نوری، به‌عناوین‌مختلف تلاش نمود با اعمال فشارهای سیاسی و نیز به گروگان گرفتن اتباع سوئد و افراد دو تابعیتی در ایران به جرم جاسوسی و تهدید به اجرای اعدام، قادر نشد تأثیری در روند دادگاه و یا به پائین آوردن حکم زندان حمید نوری که فعالانه در کشتار زندانیان سیاسی دست داشت، خللی وارد سازد.

حضور پررنگ و پر قدرت شاهدان و شاکیان در دادگاه سوئد چون کوهی از اسنادی زنده، بر سر حمید نوری و هیئت مرگ و به عبارتی دیگر بر فرق نظام جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی فرود آمد تا نه‌تنها دادگاه بلکه مردم ایران در محدوده‌ای در جهان به عمق کشتارها و قتل عامه‌ای دهه شصت پی ببرند.

به‌محض اعلام رد فرجام‌خواهی حمید نوری ملقب به ” برادر عباسی” از طرف دادگاه عالی سوئد در روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر، شور و حال فزاینده‌ای را در بین زندانیان سیاسی جان بدر برده از قتل‌عام‌های سال ۶۷ و همچنین اشک شوقی در چشمان نگران و منتظر خانواده‌های جانفشانان ایران را که دهه شصت به خاک و خون کشیده شدند، بهمراه داشت.

همچنین این پیروزی هرگز بدون تلاش همه جانبه زندانیان جان بدر برده و شاهدان در دادگاه سوئد به دست نمی‌آمد که چشم در چشمان دریده و منحوس حمید نوری بدوزند و همکاری او را با هیئت مرگ در زندان گوهردشت و هدایت زندانیانی که در یک دادگاه دودقیقه‌ای هیئت مرگ محکوم‌به‌اعدام می‌شدند به سمت طناب دار می‌برد. نتیجه این تلاش عزیزان در دادگاه زمینه‌ساز صدور حکم حبس ابد بنام این جانی صادر شود، حکمی که بندرت در دادگاه‌های سوئد علیه متهمین صادر شده بود.

آنچه باید افزود، تأیید دوباره حبس ابد توسط دادگاه سوئد در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ دل بسیاری از خانواده‌های خاوران در ایران را نیز که همواره با تمامی تهدید و سرکوب و دستگیری توسط نیروهای امنیتی و مزدوران جمهوری اسلامی لحظه‌ای دست از دادخواهی و مبارزه برنداشته‌اند، از شنیدن خبر محکومیت مجدد جلاد “برادر عباسی” بسیار شاد و مسرور شده‌اند. این عزیزان قطعاً رد این استیناف را به‌مثابه محکومیت هیئت مرگ و نیز محکومیت یکی از اعضای جنایت‌پیشه و رسوای آن بنام ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نظام فاشیست اسلامی در رأس دولت می‌دانند.

کمیته خارج سازمان فدائیان اقلیت، تأیید دوباره حکم ابد جلاد حمید نوری توسط دادگاه سوئد را به‌مثابه محکومیت تمامی افراد در هیئت مرگ و نیز محکومیت یکی از اعضای جنایت‌کار و آدمکش آن بنام رئیسی و کلیت نظام فاشیست حاکم در ایران قلمداد می‌کند و خواهان محاکمه تمامی آمران و عاملین این کشتارها که در طول حیات ننگین جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند را در دادگاه‌های انقلابی و مردمی می‌باشد.

کمیته خارج سازمان، این پیروزی را به‌تمامی زندانیان سیاسی جان بدر برده از زندان‌های ایران، شاکیان، شاهدان و همه خانواده‌های جان‌فشانان راه آزادی و سوسیالیسم تبریک می‌گوید.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

برقرار باد حکومت شورائی

کمیته خارج سازمان فدائیان(اقلیت)

۲۰ دسامبر ۲۰۲۱

 

POST A COMMENT.