دمکراسی شورائی، کنترل و نظارت کارگری، گام‌هائی به سوی سوسیالیسم

جمهوری اسلامی نفس‌های آخر را می‌کشد. بورژوازی نگران وارد آمدن آسیب به نظام خویش در گیر و دار اوضاع بحرانی موجود است. طبقه بورژوازی به حفظ اقتدار سیاسی و منافع اقتصادی خود می‌اندیشد. ادامه حیات همین رژیم، جمهوری تعدیل یافته اسلامی، یا کنار گذاشته شدن آن فرقی به حال بورژوازی ندارد…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.