دفاع شرمگینانه راه کارگر (هیئت اجرایی) از جمهوری اسلامی زیر پوشش مبارزه ضد امپریالیستی

راه کارگر (هیئت اجرایی) که در مقاطعی حساس از تاریخ سیاسی کشور در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته است، بار دیگر با متهم کردن چند سازمان سیاسی از جمله سازمان فداییان (اقلیت) به “همدستی با امپریالیسم”، چهره واقعی خود را آشکار ساخته است.

هم‌چنین، راه کارگر (هیئت اجرایی) در این اطلاعیه، با همان شیوه‌های نخ‌نما و کودکانه که ویژگی جریانات سیاسی میرا می‌باشد، جمعی از خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سابق چپ و رادیکال، با کارنامه‌ای چند ده ساله از مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیست آن، را “عوامل سیاست‌های امپریالیستی” نامیده است.

بر همگان آشکار است که “ایران تریبونال” تشکلی مستقل و دمکراتیک بوده و “سازمان فداییان (اقلیت)” هیچ‌گونه نقشی در “ایران تریبونال” ندارد؛ اما سازمان ما همواره بر تلاش زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های جان‌باختگان برای پرتو افکندن بر جنایات رژیم ارج گذاشته و می‌گذارد.

اما چرا راه کارگر (هیئت اجرایی) چنین ادعاهای سخیفی را علیه سازمان ما طرح کرده است؟

از دیدگاه ما، راه کارگر (هیئت اجرایی) هیچ‌گاه درک نکرده است که مبارزه علیه امپریالیسم و سیاست‌های آن از مبارزه علیه سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است؛ زیرا که اساسا سوسیالیسم این سازمان، چیزی فراتر از سوسیال دمکراسی و پارلمانتاریسم نیست.

مارکسیست‌ها، برای مبارزه با امپریالیسم صرفا به محکوم کردن سیاست‌های امپریالیستی اکتفا نمی‌کنند، بلکه برخلاف رفرمیست‌ها، مبارزه علیه تحریم‌ها و تمام اقدامات ارتجاعی امپریالیسم را از مبارزه برای سرنگونی این رژیم تفکیک‌ناپذیر می‌دانند.

از این‌روست که سازمان فداییان (اقلیت)، به‌عنوان سازمانی کمونیست، سیاست روشنی را در برابر کارگران و زحمتکشان قرار داده و به صراحت اعلام کرده است: “انقلاب را بدیل جنگ قرار دهید”.

به روشنی، این موضع، خوشایند کسانی نیست که تحت پوشش مبارزه ضد امپریالیستی، شرمگینانه از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند. آن‌چه راه‌کارگر (هیئت اجرایی) را به صدور این اطلاعیه واداشته نه نگرانی آن‌ها از خدشه‌دار شدن مبارزه‌ی ضد امپریالیستی بلکه بن‌بست نظری و سیاسی این جریان و نگرانی آن‌ها از رشد روزافزون دیدگاه‌های انقلابی و رادیکال در جنبش چپ و کمونیستی ایران است.

این سازمان که بارها ناپیگیری خود در مبارزه علیه جمهوری اسلامی را به اثبات رسانده است، این بار، به جنجال‌آفرینی و ایراد اتهامات بی پایه به سازمان ما روی آورده تا ماهیت تفکرات راست و اپورتونیستی خود را پنهان سازد.

 مرگ بر امپریالیسم – مرگ بر سرمایه‌داری

مرگ بر جمهوری اسلامی – زنده باد انقلاب

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۱ ژوئن ۲۰۱۲ (۱ تیر ۱۳۹۱)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.