دعوت به دیدار از غرفه سازمان فدائیان(اقلیت) در جشن اومانیته در پاریس

زمان:   ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱

آدرس: Parc départemental Georges-Valbon

۹۳۱۲۰ Courneuve (La)

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

POST A COMMENT.