دستگیری و احکام اعدام هم‌جنس‌گرایان را محکوم می‌کنیم

دستگیری و احکام اعدام هم‌جنس‌گرایان را محکوم می‌کنیم

بیدادگاه ارومیه جمهوری اسلامی حکم اعدام ساره (زهرا) صدیقی همدانی و الهام چوب‌دار دو فعال مدافع حقوق هم‌جنس‌گرایان را صادر کرده است. اراجیف اخیر خامنه‌ای و رئیسی درباره هم‌جنس‌گرایی، بستر صدور حکم ضد انسانی و جنایتکارانه اعدام را افزایش داده است. جمهوری اسلامی همواره هم‌جنس‌گرایان را مورد آزار و اذیت قرار داده و با صدور احکام اعدام و زندان برای آن‌ها اوج بربریت خود را نشان داده و می‌دهد. وحشت رژیم از گسترش فعالین عرصه LGBTQ+ و گرایش جنسی/جنسیتی و حمایت گرایشات مترقی و پیشرو از حقوق آن‌ها است که روزبه‌روز دامنه آن افزایش می‌یابد. احکام اعدام این دو فعال عرصه هم‌جنس‌گرایی و دیگر متهمانی که در این رابطه دستگیرشده‌اند، باید فوراً لغو شده و آزاد شوند.

شورای همکاری نیروی‌های چپ و کمونیست خواهان لغو فوری حکم اعدام است و از حق انتخاب آزادانه گرایش جنسی و جنسیتی (LGBTQ+) افراد، دفاع می‌کند.

این احکام در امتداد دستگیری کارگران، معلمان و فعالین جنبش‌های اجتماعی، بهائیان و … ادامه اختناق و سرکوب برای کنترل جامعه و نشانه ترس رژیم از گسترش جنبش‌های از پائین، رشد فرهنگ پیشرو و جنبش طبقاتی کارگران است. گسترش این جنبش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی‌شده و عرصه تلاش برای ایجاد جامعه‌ای فارغ از ستم و استثمار که همه افراد در ان برابر و آزادند را فراخ‌تر کند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

۷ سپتامبر ۲۰۲۲/۱۶ شهریور ۱۴۰۱

POST A COMMENT.