دستمزدهای کارگران باید بی‌درنگ پرداخت شود

روز دوشنبه ۴ آبان کارگران قطار شهری اهواز با تجمع در برابر ساختمان شرکت کیسون، به عدم پرداخت دستمزدهای خود اعتراض کردند. دور جدید اعتراضات کارگران قطار شهری اهواز که هم اکنون ۸ ماه دستمزد خود را از کارفرما طلبکار هستند از روز ۱۰ مهر آغاز شده است و به رغم وعده‌های گوناگون از سوی مقامات دولتی و شرکت کیسون به‌عنوان کارفرما، هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت دستمزدهای کارگران صورت نگرفته است. کارفرما به جای پرداخت دستمزد کارگران که تنها درآمد آن‌ها و تنها راه تامین معاش زندگی‌شان است، کارگران را تهدید به اخراج می‌کند.

۵۰۰ کارگر فازهای ۲۱ و ۲۲ عسلویه نیز از روز سه شنبه بیست‌وهشتم مهرماه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزد‌های‌شان دست به اعتراض زده‌اند و کارفرما هنوز هیچ پاسخی به کارگران نداده است.
عدم پرداخت دستمزد تنها منحصر به این کارگران نیست. در بسیاری از کارخانجات و دیگر مراکز کارگری، کارفرمایان با سوءاستفاده از شرایط و حمایتی که دولت از آن‌ها می‌کند، پرداخت دستمزد کارگران را ماه‌ها به عقب انداخته‌اند.
دولت نیز به کارگران تنها وعده سرخرمن می‌دهد. گویا با وعده، کارگران و خانواده‌های‌شان می‌توانند شکم‌های‌شان را سیر و بیماری‌های‌شان را درمان کنند. وعده، چاره‌ی فقر و تنگدستی کارگران نیست.
عدم پرداخت دستمزد کارگران تنها یکی از نتایج همدستی آشکار دولت و سرمایه‌داران از سویی و عدم تشکل کارگران از سوی دیگر است.
سازمان فدائیان (اقلیت) از مبارزات کارگران ایران برای افزایش دستمزد، اعتراض به اخراج و بیکاری وبرای دریافت بی‌درنگ دستمزدهای عقب‌افتاده و دیگر خواست‌های‌شان حمایت می‌کند.
سازمان فدائیان (اقلیت) با محکوم کردن سیاست‌های ضد کارگری وسرکوبگرانه دولت علیه تشکل‏های موجود کارگری وبرای جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران، ازتلاش کارگران برای تشکل‌یابی حمایت می کند، وخواستار پرداخت بی‌درنگ دستمزدهای کارگران است.
سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران ایران را به اتحاد و مبارزه متشکل علیه طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی این طبقه فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایه‌داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان(اقلیت)
۴ آبان ۱۳۹۴
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.