دستمزدها، خواست کارگران و تصمیم سرمایه‌داران

فشارهای ناشی از افزایش روزافزون قیمت‌ها و رشد افسار گسیخته نرخ تورم، بر گرده مزدبگیران، از حد فزون و غیر قابل توصیف است. سیاست‌های ضد کارگری جمهوری سرمایه‌داران اسلام پناه، روز به روز بر مشکلات کارگران به ویژه در عرصه اقتصادی و معیشتی افزوده است. فاصله عظیم میان درآمدها و هزینه‌ها و کاهش مداوم دستمزدهای واقعی، کارگران را به زندگی در شرایط مشقت‌بارتر و فقیرانه‌تر سوق داده است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.