در همبستگی با اعتراضات بازنشستگان در خیابان

در همبستگی با اعتراضات بازنشستگان در خیابان

مدت‌ها است که بازنشستگان هر یکشنبه در شهرهای مختلف علیه تهاجم رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به سطح معیشت خود اعتراض کرده و برای هم‌سان سازی حقوق و مزایا و علیه تاراج منابع صندوق‌های بازنشستگی-که نتیجه کار آن‌ها بوده است- به خیابان می‌آیند. بازنشستگان همه‌جا در کنار کارگران، فرهنگیان، خیزش‌های اعتراضی برای نان، آزادی و تخریب‌های محیط زیستی حضور مداوم داشته و از پیشگامان مبارزه طبقاتی بوده‌اند. بسیاری از فعالین بازنشستگان نیز به جرم تلاش برای سازمان‌یابی اعتراضات، همانند اسماعیل گرامی، ژاله روح آزاد و دیگران با احکام سنگین و زندان مواجه شده‌اند. حضور چشم‌گیر و فزاینده زنان در اعتراضات بازنشستگان نیز نمادی است از نقش فزاینده زنان زحمتکش در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و عاملیت آن‌ها برای گسترش اجتماعی جنبش زنان.

فاصله نجومی بین دریافتی بازنشستگان با سطح تورم و افزایش عمومی قیمت‌ها، زمینهٔ اعتراضات بازنشستگان برای هم‌سان سازی حقوق و مزایا را افزایش داده و آن‌ها در شهرهای مختلف به خیابان آمده‌اند. حضور در خیابان و آماج قرار دادن جسورانه جمهوری اسلامی، نشانه‌ای از جنبشی سیاسی علیه برنامه‌هایی است که ریشه در نظام سرمایه‌داری دارد. اپوزیسیون راست که تلاش دارد از جنبش‌های اعتراضی نمدی برای کلاه خود بدوزد، با وارونه نمایی زمینهٔ اعتراضات اجتماعی و طبقاتی بازنشستگان، اما در عمل همین سیاست‌های نئولیبرالی را دنبال می‌کند. ما در “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” به همراه دیگر نیروها و گرایش‌ها کمونیست و انقلابی ضمن همبستگی با اعتراضات بازنشستگان، از کارگران، فرهنگیان و سایر اقشار معترض می‌خواهیم که از مبارزات بازنشستگان حمایت کنند.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۱۵ جون ۲۰۲۲- ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

POST A COMMENT.