در محکومیت دستگیری و زندانی ساختن فعالان جنبش کارگری در ایران

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب و سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست

کارگران، زحمتکشان

مردم آزادیخواه ایران!

در بامداد روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت (بیست وهفتم آوریل) مامورین وزارت اطلاعات در تهران ابراهیم مددی رئیس هیئت مدیره، داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در شهرستان سقز محمود صالحی از چهره‌های شناخته شده سندیکای خبازان سقز و از اعضاء کمیته هماهنگی و عثمان اسماعیلی سخنگوی کمیته دفاع از کارگران مهاباد را دستگیر کردند. در ادامه موج اخیر بازداشت‌ها در روزهای گذشته کورش بخشنده، حامد محمودنژاد، نظام صادقی، آرام و فواد زندی، ریبوار عبداللهی و منیژه صادقی  و پدرام نصراللهی که همگی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی می‌باشند، علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران، بوسیله نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بازداشت، زندانی و تحت شدیدترین فشارها و شکنجه قرار گرفته‌اند. جعفر عظیم زاده مسئول اتحادیه آزاد کارگران نیز به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بعد از پنج ساعت بازجویی  آزاد گردید. همچنین خالد حسینی و شیت امانی  دیگر فعالان کارگری احضار و مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

شورای نمایندگان در اعلامیه مشترک اول ماه مه خود با پیش‌بینی شدت عمل رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده بود: «خیال خام خواهد بود هر گاه تصور شود که سازش رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با قدرت‌های امپریالیستی بر سرمسئله هسته‌ای به معنای کاهش سرکوب و باز شدن فضای سیاسی خواهد گردید. برعکس، آن‌ها از هم اکنون با همه قدرت  خود را برای مقابله با موج روزافزون اعتراضات کارگری و توده‌ای آماده می‌سازند تا طبقه کارگر و مردم ایران شکست فاحش آن‌ها را به فرصتی برای پیشروی‌های خود مبدل نسازند».

این اقدامات سرکوبگرانه ارگان های امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه توسط تشکل های کارگری ایران انجام گرفت. مراسم خانه کارگر که با شعارهای نژادپرستانه ضدکارگران مهاجر و افغانی پس از هشت سال ممنوعیت این نوع نمایشات فرمایشی تشکیل شد نیز پرده دودی بود برای پوشاندن سرکوب خشن برگزاری اول ماه مه توسط تشکل‌های مستقل کارگری ایران.

ما هر گونه تهدید، احضار، بازداشت و زندانی کردن  کارگران و فعالین  کارگری در ایران را قویاً محکوم ساخته و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و همه زندانیان عقیدتی و سیاسی هستیم. ما همچنین شعارهای نژادپرستانه ضد کارگران مهاجر و افعانی را شدیداً محکوم می کرده و آمادگی “شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست” را برای برگزاری کارزارهای مشترک با همه نیروهای چپ و کمونیست برای آزادی فعالین کارگری و همه زندانیان عقیدتی و سیاسی، اعلام می‌کنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲ ماه مه ۲۰۱۵

امضاها به ترتیب حروف الفبا:

١- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢ -اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣- اتحاد فدائیان کمونیست

۴ -پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵-  حزب کمونیست ایران

۶-  حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

٧-  سازمان راه کارگر

٨-  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

٩-  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١٠-  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه-هامبورگ

١١-   کانون همبستگی با کارگران ایران-گوتنبرگ

١٢-  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

١٣-  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

١۴-  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

١۵ –  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران-دانمارک

١۶- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠ در ایران – مونترال، کانادا

١٧-   نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

١٨-  هسته اقلیت

POST A COMMENT.