در محکومیت حکم ضد انسانی صادره برای بهنام ابراهیم زاده

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست

مردم آزادیخواه جهان و ایران

کارگران و همرزمان  پردرد!

درماهها،هفته ها و روزهای اخیراخبارنگران کننده ای پیرامون بهنام ابراهیم زاده از راه می رسد. بهنام از تاریخ۲۲ خرداد ۱۳۸۹به “اتهام” فعالیت درعرصه های کارگری،داشتن وبلاگ وحمایت ازکودکان کار وخیابانی درتهران دستگیر و روانه زندان شد .

بهنام ابراهیم زاده تا به امروزچند بار محاکمه و در دادگاه بدوی به ۲۰ سال زندان محکوم شد.این حکم با اعتراض او و فعالین کارگری مواجه شد که در ادامه در دادگاه تجدید نظر حکم اولیه به ۵ سال زندان تعزیری کاهش یافت. بهنام از تاریخ  خرداد ۱۳۸۹در حال سپری کردن احکام ضدانسانی خود می باشد.

اما ماجرای محکومیت و زندان بهنام به حکم تجدیدنظرشده خلاصه نمی شود.ماموران امنیتی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳به بند ۳۵۰ اوین حمله کردند و کلیه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.بهنام ابراهیم زاده درجریان مقاومت در برابر حمله به حریم زندان از ناحیه دست و گردن دچار آسیب دیدگی شدیدی شد.پس از تهاجم به زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان را به سلول انفرادی و سپس به زندان رجایی شهر کرج تبعید کردند.بهنام ابراهیم زاده درشمار یکی از این تبعیدیان بود.وی در اعتراض به این تبعید دست به اعتصاب غذا زد و پس از نزدیک به یک ماه اعتصاب در ماه دی   دچار خونریزی معده شد و به بهداری زندان منتقل شد. بهنام  مجددا اعتصاب غذایش را همراه با مطالبه مرخصی برای دیدار تنها فرزند۱۵سالۀ اش(نیما)که مبتلا به سرطان و در حال شیمی درمانی است،ادامه داد و پس از اطلاعیه مشترک همسر،مادرو پدر، بسیاری از همکاران و انسان های آزاده به اعتصابش پایان داد. این اواخر ۱۲ آذر۱۳۹۳بهنام ابراهیم زاده را با ضرب و شتم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب انتقال دادند .قاضی احمدزاده ،بهنام ابراهیم زاده را به ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد

 این حکم ضد انسانی بیانگر فشار مضاعف علیه بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران زندانی است که بهانه سرکوب ضدانسانی آن ها، همواره اتهامات بی پایه و مشابه هم بوده است:”اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویش اذهان عمومی”و… اتهامات نخ نمائی که سایه تهدید آن ها سالها بر سرفعالان کارگری سنگینی می کند تا اردوی کار و زحمت را از مبارزه مطالباتی و طبقاتی شان باز دارد. اعمال خشونت علیه فعالان کارگری تنها بخشی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی وحکومت روحانی است که چهره کریه آن درپرتو سرکوب های زیر، که تنها گوشه ای از فشارهای روزمره، همه گیر و گسترده رژیم استبدادی جمهوری اسلامی است، خود را باز می نمایاند:حذف بی وقفه زنان از زندگی شغلی و همه عرصه های زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای خانه نشین کردن آن ها و مبدل ساختن نیمی از جامعه به بردگان خانگی از جمله با به کارگیری شیوه های جنایت کارانه ای مانند اسیدپاشی؛ادامه اعدام های سیاسی که آخرین مورد آن اعدام “صابر مخلد موانه” از فعالین خلق کرد بود که خود نمونه ای از سرکوب حقوق ملیت های ساکن ایران و فعالین عرصه حقوق ملی است؛ افزایش بی سابقه اعدام های قربانیان آسیب های اجتماعی که تعداد آن ها دریک سال گذشته ازمرز۹۰۰  نفرگذشته و به قتل عام های برنامه ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه مبدل شده است؛ پیگرد، سرکوب و دستگیری هنرمندان،خبرنگاران، روزنامه نگاران که آخرین نمونه آن ممانعت از برگزاری جلسه کانون نویسندگان ایران است  …. محاکمه مجدد بهنام ابراهیم زاده یک رسوائی شرم آوردیگر برای کلیت رژیم جمهوری است  که یک فعال مدافع حقوق کودکان خیابانی را که به خاطر دفاع از ابتدائی ترین حقوق شهروندی دیگر بار در بیدادگاهش به محاکمه می کشند

کارگران – زحمتکشان و مردم آزاده ایران!

ما امضاء کنندگان این اطلاعیه مشترک مانند فرزند،همسر، مادر و پدر بهنام ابراهیم زاده و همراه همه کارگران مبارز و آزادی خواهان ایران، خواهان الغاء فوری حکم رسوا و شرم آور افزایش زندان بهنام ابراهیم زاده هستیم. بهنام ابراهیم زاده، دیگر فعالین کارگری زندانی و همه  زندانیان سیاسی و عقیدتی باید فوراً و بدون هیچ قیدو شرط آزاد شوند. همیشه می توان به انتظار صبح ماند ولی نمی توان تنها به آن سوی درهای بسته و به پشت دیوار ها چشم دوخت و دست بر روی دست نهاد.رهائی از استبداد، استثمار و تاریک اندیشی بدون همبستگی، تشکل ومبارزه مداوم به ثمر نخواهد نشست!ما همه طرفداران حقوق کارگران و مدافعان آزادی را به امر حمایت ازبهنام ابراهیم زاده و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی دعوت می کنیم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری ایران!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

امضاء ها به ترتیب :

١اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

٣اتحاد فدائیان کمونیست

۴پیوند در خدمت کمونیست های ایران

۵- حزب رنجبران ایران

۶ حزب کمونیست ایران

٧ -حزب کمونیست ایران(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

٨ – سازمان راه کارگر

٩ – سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

١٠ شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران-استکهلم

١١  کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

١٢-  کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

١٣ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

١۴ کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

١۵ – کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال ،کانادا

 ١۶- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-غرب آلمان

١٧ – هسته اقلیت

١٨ کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

POST A COMMENT.