در ستایش مبارزه، مقاومت و جانفشانی کمونیست‌های ایران به‌ویژه در نیم قرن اخیر

اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

به مناسبت سالروز قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰

از سال ۱۳۶۷ که قتل‌عام زندانیان سیاسی در کم‌تر از چند هفته، به کشتار بیش از سه هزار تن از زندانیان سیاسی انجامید، هر ساله در اول سپتامبر- تاریخی که به طور سمبلیک از سوی خانواده‌ها و بازماندگان کشته شدگان تعیین شده – صدها تجمع و گردهمایی در ایران و سایر نقاط جهان برگزار می‌گردد. خاوران، جایی که صدها تن از جان‌باختگان دسته‌جمعی دفن شده‌اند، گلباران می‌شود و خانواده‌ها، بازماندگان، رفقا و هم‌رزمانشان یاد آنان را گرامی می‌دارند. این کشتار به دستور خمینی و به دنبال پذیرش آتش‌بس و پایان جنگ ارتجاعی با عراق صورت گرفت تا فضای رعب و وحشت بیش‌تری بر جامعه حاکم گردد.

اما سرکوب و کشتار کمونیست‌ها و مخالفین تنها محدود به کشتار سال ۶۷ نیست. از ابتدای بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی سرکوب و شکنجه و کشتار کمونیست‌ها در دستور کار قرار گرفت. اعدام‌های صحرایی در کردستان، ترور رهبران شوراهای ترکمن صحرا، دستگیری‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌ها در سال ۶۰ و اوج کشتارها در تابستان ۶۷ همگی مقاطعی از سرکوب سیستماتیک کمونیست‌های ایران‌اند. ‌پیش‌تر از آن، یعنی در دوران سطلنت خودکامه و مستبد پهلوی نیز شاه و ساواک به سرکوب و کشتار سیستماتیک کمونیست‌ها و مخالفین پرداخته بودند.

پس از قیام ۱۳۵۷ و قبضه قدرت توسط نیروهای ارتجاعی جمهوری اسلامی، کادرها و برخی از رهبران ساواک، سازمان امنیت  جمهوری اسلامی – ساواما – را پایه‌ریزی کردند تا سرکوب و کشتار مخالفین به‌ویژه کمونیست‌ها را تداوم بخشند. بی‌جهت نیست که یکی از فرماندهان عملیات اداره سوم ساواک (اداره امنیت داخلی) امروزه  بی‌شرمانه‌ همکاری ساواک و ساواما در سرکوب کمونیست‌ها را “پیروزی” می‌خواند.

زندان مخوف اوین، جایی که در نیم قرن اخیر هزاران تن از مبارزترین و مقاوم‌ترین فرزندان ایران در آن شکنجه و اعدام شده‌اند، میراث سلطنت پهلوی است که در اوایل دهه ۵۰ افتتاح شد. جمهوری اسلامی با همکاری کادرهای سرکوب‌گر ساواک آن را گسترش داد زیرا با بالا رفتن آگاهی سیاسی که محصول قیام ۱۳۵۷ بود، طیف وسیع‌تری به مبارزه با جمهوری اسلامی روی آورده بودند. بر تعداد زندان‌ها افزوده شد و جمهوری اسلامی، وارث سیستم سرکوب پهلوی، گورهای دسته‌جمعی و بی‌نام و نشان را در تاریخ ایران، به نام خود ثبت کرد.

از همین‌روست که کشتار سال ۶۷ یک واقعه و تصادف نیست. بلکه نمونه‌ای‌ست از سرکوب سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده که حکومت‌های سرکوب‌گر برای از میان بردن و حذف مخالفین خود به ویژه کمونیست‌ها به کاربرده و خواهند برد.

در ۲۸اُمین سالگرد کشتار دسته‌جمعی ۶۷، یاد و خاطره تمامی مبارزین و کمونیست‌های ایران به‌ویژه در نیم قرن اخیر را گرامی می‌داریم.

پاینده باد یاد و راه کمونیست‌های ایران و جهان که برای ساختن دنیایی عاری از استثمار، تبعیض، سرکوب و شکنجه مبارزه کرده و می‌کنند.

گرامی باد یاد و خاطره جانباختگان ۶۷

سرنگون باد جمهوری اسلامی – زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

اوت ۲۰۱۵ ( برابر با  شهریور ۱۳۹۴)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.