در دفاع از اعتصاب و محکومیت بازداشت و ضرب و شتم کارگران ذوب‌آهن

اعتصاب شکوهمند کارگران ذوب‌آهن اصفهان برای تحقق خواست‌ها و مطالبات برحقشان بار دیگر قدرت عظیم کارگران متحد و یکپارچه را به نمایش گذاشت. شکوه و بزرگی این اعتصاب متحدانه به همان نسبت که در دل جامعه کارگری و انبوه نیروهای کار و زحمت امید آفرید و روحیه مبارزاتی آنان را تقویت کرد، برای  صاحبان سرمایه و دولت حامی آن‌ها اما کابوسی از وحشت و مرگ را رقم زد.

اعتصاب یکپارچه و قدرتمند کارگران ذوب‌آهن اصفهان با طرح مطالباتی از قبیل: اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان‌سازی حقوق با سایر شرکت‌های فولادی، افزایش دستمزد و پاداش با توجه به تورم سرسام‌آور ، حق ایجاد تشکل مستقل همراه با حق داشتن اعتراض، در روز شنبه ۱۱ آذر شروع شد.

وحشت از اعتصاب قدرتمند کارگران و گسترش آن، “کوهی” مدیرعامل شرکت و نیز ارتجاع حاکم را آن‌چنان وحشت‌زده کرد که بلافاصله برای خواباندن اعتصاب با تمام ابزارهای سرکوب به مقابله با کارگران اعتصابی برخاستند. در بیانیه‌ای که “مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان” علیه مدیرعامل ضد کارگر صادر کرده است، در مورد ابعاد یورش و سرکوبگری کارفرما و مزدوران آن نوشته است: “پس از حضور قدرتمند و متحدانه ما در روز شنبه ۱۱ آذر، با طنین شعار “گارد ویژه و باتوم دیگه اثر ندارد”، کوهی، مدیرعامل شرکت با هزار خواری و ذلت درصدد توجیه گسیل دادن یگان ویژه در سال گذشته برآمد. اما بلافاصله در روز یکشنبه و دوشنبه با واردکردن نیروهای گارد ویژه و چماق به دستان حراستی به داخل شرکت و تهدید و احضار و بازداشت همکارانمان و همچنین ممانعت از ورود و ضبط کارت آن‌ها، این مدیرعامل خائن و ضد کارگر به‌وضوح نشان داد که توبه گرگ مرگ است”.

مجمع کارگران ذوب‌آهن همچنین در قسمت پایانی بیانیه ضمن هشدار به کارفرمای شرکت مبنی بر اینکه قدرت و اراده‌ی ما کارگران را دوباره آزمایش نکنید، اعلام کرده است: همکارانی که بازداشت‌شده‌اند باید به‌فوریت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند و مشکل همکارانی که درروند ورود و خروجشان اخلال ایجادشده و یا کارت‌هایشان توقیف‌شده است، باید سریعاً برطرف گردد.

اعتصاب کارگران ذوب‌آهن در شرایطی رخ‌داده است که جامعه به‌شدت ناآرام و در تب‌وتاب تغییر و تحول است. مبارزات و تجمع‌های اعتراضی به عینه در سطوح و بخش‌های مختلف جامعه مدام رو به گسترش است. طبقه حاکم برای ممانعت از تعمیق و گسترش مبارزات فزاینده جاری، به تنها ابزار خود یعنی تشدید سرکوب متوسل شده است. اما تشدید سرکوب و توسل ارتجاع حاکم به بازداشت و زندان و اعدام برای مرعوب ساختن کارگران و توده‌های مردم، بر بستر دوران انقلابی موجود تاکنون نتوانسته مانع و خللی درروند روبه رشد مبارزاتی کارگران و توده‌های زحمتکش مردم ایران ایجاد کند. این مبارزات درروند تکاملی خود و بر بستر تجارب کسب‌شده به‌مرور از انسجام مبارزاتی بهتر و بیشتری برخوردار خواهد شد. روندی که به‌روشنی چشم‌انداز اعتلای بیشتری را نوید می‌دهد.

اعتصاب قدرتمند و متحدانه کارگران ذوب‌آهن همراه با مبارزات کارگران و کارکنان صنعت نفت و دیگر صنایع تولیدی و نیز تلاش پیگیرانه زنان و بازنشستگان و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه، جملگی تأییدی بر شرایط ناآرام و به‌شدت متلاطم جامعه است. وضعیتی که تشدید مبارزه و گسترش اعتصابات کارگری را در سطوح بالاتری از اتحاد و همبستگی در چشم‌انداز قرار می‌دهد.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت قاطعانه از اعتصاب و خواست‌های برحق کارگران ذوب‌آهن اصفهان، عموم کارگران و زحمتکشان را به حمایت از اعتصاب و مطالبات رفقای کارگرشان در ذوب‌آهن فرامی‌خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) بازداشت، ضرب و شتم و محدودیت‌های ایجادشده برای کارگران اعتصابی ذوب‌آهن را قویاً محکوم می‌کند و هم‌صدا با کارگران این شرکت خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کارگران بازداشت‌شده است.

 

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ آذر ۱۴۰۲

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

 

 

POST A COMMENT.