در تظاهرات روز جمعه دوم آگوست در استکهلم شرکت می کنیم

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران  قصد دارد روز شنبه ۱۲ مرداد، تعدادی از کارگران هفت تپه و اعضای تحریریه نشریه گام را با حرکتی نمایشی و از پیش تعیین شده در بیدادگاه های قرون وسطایی خود محاکمه کند. رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم بر ایران، بیش از ۶ ماه است که اسماعیل بخشی نماینده شجاع کارگران هفت تپه، سپیده قُلیان فعال دانشجویی و مدافع جنبش کارگری و سه تن از اعضای تحریریه نشریه گام به نام هایی امیرامیرقلی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد را به اسارت خود در آورده است. دستگاه پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی علاوه بر این افراد، تعداد دیگری از فعالان کارگری و اجتماعی از جمله علی نجاتی عضو موثر سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و عسل محمدی روزنامه نگار حامی کارگران را نیز تحت تعقیب قضایی قرار داده است. طبقه حاکم و نظام فاسد قضایی آن بر این تصور است که با این وحشگیری ها می تواند موج اعتراضات عمومی و مبارزات حق طلبانه کارگران را مهار . آنان را از مبارزه خسته و مایوس کند، اما چه خیال باطلی! چرا که پایانی بر مبارزه توده‌های مردم ایران علیه حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی نیست و در این میان کارگران مبارز، فعالان سوسیالیست و نیروهای آزادی خواه کماکان در پیشاپیش این مبارزه قرار دارند.

ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در سوئد، ضمن همراهی و همکاری با دیگر سازمان ها و احزاب چپ برای برگزاری یک اکسیون اعتراضی، از تمامی مردم آزادیخواه، مبارز و مدافع جنبش کارگری می خواهیم که در اعتراض به ادامه بازداشت همه فعالان اجتماعی و سیاسی از جمله کارگران مبارز هفت تپه و اعضای تحریریه نشریه گام و همچنین محاکمه آنها در دادگاه های قرون وسطایی در تظاهراتی که به همین منظور روز جمعه دوم آگوست (۱۱ مرداد) ساعت ۵ بعد از ظهر در مینیت توریت  استکهلم سوئد برگزار می شود، شرکت کنند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد ازادی – زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد

۴ مرداد ۱۳۹۸

POST A COMMENT.