در اهتزاز باد پرچم خونین سیاهکل سرآغاز جنبش نوین کمونیستی ایران

هر سال در چنین روزهایی، در فرصت‌های کوتاهی که پیش می آید، ذهن به سال‌های نه چندان دور به پرواز درمی‌آید.

سال‌های حماسه و مبارزه بی امانی که از جنگل‌های شمال و سیاهکل آغاز شد، رزمندگانی که پس از رستاخیر سیاهکل در فروردین سال ۵۰، نام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را برای خود برگزیدند.

حماسه‌ای که درغروب و شامگاه نوزده بهمن ۴۹ آغاز شد، جنبش کمونیستی را جان دوباره‌ای بخشید.

بگذارید با صدای کاملا رسا به همگان، به جنبش کمونیستی و کارگری، اعلام کنیم: اعتبار و نفوذ مادی و معنوی امروز جنبش کمونیستی ایران، متاثر از جنبش رادیکالی است که از جنگل‌های سیاهکل آغاز شد و در شهرهای بزرگ و کوچک با نبردی قهرآمیز در خیابان‌ها تداوم پیدا کرد.

جایگاه امروز جنبش کمونیستی ایران، وامدار حماسه‌ی سیاهکل و رفقایی‌ست که در آن سال‌ها پرچم خونین سیاهکل را برافراشته نگاه داشتند. با سیاهکل فصل نوینی در جنبش کمونیستی ایران آغاز شد.

ثمره مبارزات و جان‌فشانی انقلابیون کمونیست سیاهکل را از جمله در قیام بهمن ۵۷ و نقش سازمان در پیروزی قیام می‌توان دید. قیامی که از پی سرنگونی حکومت سلطنتی، شرایطی را هر چند کوتاه، برای  گروه‌ها و سازمان‌های چپ انقلابی برای فعالیت علنی و رفتن به میان توده‌ها فراهم ساخت.

ما امروز با گذشت ۵۳ سال از  آغاز آن حماسه، و در شرایط انقلابی موجود که طبقه کارگر ایران در سطحی گسترده با متحدین خویش در محیط‌ کار و خیابان گام در راه انقلاب گذاشته، سازمان فدائیان (اقلیت) را به‌مثابه سازمانی متعلق به طبقه کارگر ایران، و فعالیت این سازمان را در تداوم و تکامل جنبش کمونیستی ایران می‌دانیم.

ما تبیین و تلفیق درست تئوری مارکسیستی با شرایط و اوضاع کنونی جامعه و جنبش کمونیستی توسط سازمان فدائیان (اقلیت)، هم‌چون تبیین و طرح شعار اعتصاب عمومی سیاسی  و قیام مسلحانه همگانی را صحیح‌ترین برنامه عمل جنبش کمونیستی برای برقراری حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران می‌دانیم.

ما در کنار سازمان فدائیان (اقلیت) و دیگر نیروهای چپ و کمونیست لحظه‌ای در پیشبرد اهداف طبقه کارگر و آلترناتیو شورایی درنگ نخواهیم کرد.

وظیفه مهمی که امروز در برابر ما و تمام سازمان‌ها و محافل کمونیست، فعالین و عناصر آگاه در درون طبقه کارگر قرار دارد، تلاش برای سازمان‌یابی و ارتقای جنبش طبقاتی کارگران به یک جنبش سیاسی مستقل و حضور متشکل طبقه کارگر در جنبش سیاسی سراسری برای برپایی انقلاب کارگران و زحمتکشان است.

درآستانه پنجاه و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل، این روز را به کارگران وزحمتکشان، به روشنفکران کمونیست، به سازمان فدائیان (اقلیت)، کادرها، اعضا و هواداران سازمان و به همه حامیان جنبش کمونیستی و کارگری ایران تبریک می‌گوییم.

 

 

زنده باد اعتصاب عمومی سیاسی وقیام مسلحانه توده‌ای

زنده باد انقلاب

زنده باد سوسیالبسم

نابود باد نظام سرمایه داری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱

هسته کارگری حمید اشرف – فعالان کارگری جنوب

کار نان آزادی حکومت شورایی

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۶  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.